thaihow.com        ให้หลักเกณฑ์แก่คุณเพื่อการตัดสินใจ          ไทยฮาว.คอม

 

 

 


หน้าแรก

หัวข้อย่อย

- เกร็ดประสบการณ์ 

แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ที่มีเนื้อหาใกล้เคียง

- สายด่วนผู้บริโภคกับ อย.
  โทร. 1556
  ครั้งละ 3 บาท ทั่วประเทศ
 

 

ข้อมูลไทยฮาวอื่นๆ
ที่มีหัวข้อใกล้เคียง

- เลือกยาลูกกลอน
- เลือกยาแผนโบราณ
- เลือกยาทั่วไป
- การใช้ยา
- เก็บรักษายา

อุปกรณ์ประกอบ
เพื่อการนี้

- ยาแก้แพ้

 

 

แพ้ยา

   ท่านควรทำอย่างไรเมื่อเกิดการแพ้ยา

 1. หยุดใช้ยาที่แพ้  แล้วปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

 2. อาการแพ้อ่อนๆ สามารถใช้ยาแก้แพ้ชนิดรับประทานหรือชนิดฉีด
  เช่น  คลอร์เฟนิรามิน

 3. อาการปานกลางหรือรุนแรง
  ควรรีบพบแพทย์หรือรีบมาโรงพยาบาลทันที


  ข้อมูลประกอบ

 • อาการแสดงออกเมื่อท่านแพ้ยา
 1. อาการแพ้อ่อนๆ  อาจมีเพียงลมพิษ ผื่นคัน หรือมีผื่นแดง จุดแดง
  หรือตุ่มใสเล็กๆขี้นทั่วตัว  หรือหน้าบวม, ตาบวม, ริมฝีปากบวม
 2. อาการแพ้ขนาดปานกลาง  อาจมีอาการใจสั่นแน่นหน้าอก คลื่นไส้
  อาเจียน  หรือหายใจขัดคล้ายหีด
 3. อาการแพ้รุนแรง  มีอาการเป็นลม  ตัวเย็น  ชีพจรเบาเร็ว
  ความดันต่ำ  และหยุดหายใจ  มักเกิดหลังจากฉีดยาเพนนิซิลิน
  หรือเซรุ่ม  หรืออาจพบเป็นลักษณะพุพอง  หนังเปื่อยลอกทั้งตัว
  คล้ายถูกไฟลวก  ปากเปื่อย  ตาอักเสบ  ท่อปัสสาวะอักเสบ มีไข้
 • การป้องกัน
 1. บันทึกชื่อยาที่แพ้  เก็บไว้เป็นประวัติการแพ้ยา  ติดตัวอยู่เสมอ
 2. แจ้งแพทย์, เภสัชกร  ทุกครั้งถีงประวัติแพ้ยา  และประวัติโรค
  ภูมิแพ้  ทั้งของตนเองและคนในครอบครัว
 3. สังเกตอาการแพ้ยาที่อาจเกิดขึ้น  ถ้ามีอาการให้เรียบหยุดยา
  แล้วกลับไปพบแพทย์ที่รักษาทันที
 4. อาการแพ้ยาอาจเกิดได้แม้ว่าผู้ป่วยได้รับยาชนิดนั้นมาก่อน ดังนั้น
  ยิ่งใช้ยาบ่อยครั้งขึ้นเท่าไหร่  พึงระวังการเกิดอาการแพ้มากขึ้น
  เท่านั้น

 

   กลับไปด้านบนสุด                                                             กลับไปหน้าที่แล้ว

 22 /03 /43

แหล่งข้อมูล

- เอกสารเผยแพร่  (พศ.2543)
  โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
  ถ.สุขุมวิท   กรุงเทพฯ
  www.bumrungrad.com


 หมายเหตุ

- ยาที่พบการแพ้ได้ค่อนข้างบ่อย ได้แก่

 • ยาต้านจุลชีพหรือยาปฏิชีวนะ
  เช่น ยาในกลุ่มเพนนิซิลลิน,
  ซัลฟา,เตตราซัยคลิน เป็นต้น
 • ยาแก้ปวด ลดไข้  เช่น
  แอสไพริน,ไดไพโรน เป็นต้น
 • เซรุ่มต่างๆเช่น เซรุ่มแก้พิษงู
  เป็นต้น
 • น้ำเกลือ และเลือด

 

 

เกร็ดประสบการณ์


 ข้อมูลจาก
 ร

 

 Home     About us     Suggest new data     Our sponsor                                                                                   กรุณาใช้วิจารณญาณในการนำหลักเกณฑ์นี้ไปใช้