thaihow.com        ให้หลักเกณฑ์แก่คุณเพื่อการตัดสินใจ          ไทยฮาว.คอม

 

 

 


หน้าแรก

หัวข้อย่อย

- การใช้ยาทั่วไป
- การใช้ยาปฏิชีวนะ

- อันตรายจากยาชุด
- เกร็ดประสบการณ์ 

แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ที่มีเนื้อหาใกล้เคียง

- สายด่วนผู้บริโภคกับ อย.
  โทร. 1556
  ครั้งละ 3 บาท ทั่วประเทศ

 

ข้อมูลไทยฮาวอื่นๆ
ที่มีหัวข้อใกล้เคียง

- เลือกยาลูกกลอน
- เลือกยาแผนโบราณ
- เลือกยาทั่วไป
- เก็บรักษายา
- แพ้ยา

อุปกรณ์ประกอบ
เพื่อการนี้

- ้รานขายยาที่มีใบอนุญาต 

 

 

 

การใช้ยา

"ยา"  หมายถึง  สารหรือสารเคมีที่มีฤทธิ์ต่อสิ่งมีชีวิต และไม่ใช่อาหาร  
ใช้ในการป้องกัน รักษา หรือบำบัดโรคต่างๆในคนและสัตว์ 
เพื่อให้พ้นจากการทรมาน หรือความเจ็บปวดจากโรคภัยต่างๆ
ยาเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่มีความสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์
ยามีทั้งประโยชน์และโทษ  ดังนั้นในการใช้ยาจึงควรมีความรู้
ที่ถูกต้อง  เพื่อจะได้ใช้ยาให้เกิดประโยชน์

ข้อแนะนำการใช้ยาทั่วไป

 1. ก่อนใช้ยาต้องอ่านฉลากให้เข้าใจเสียก่อน  ปฏิบัติตามข้อแนะนำ
  โดยเคร่งครัด  อย่าใช้ยาที่ไม่มีฉลากยาปิด

 2. ยาก่อนอาหาร  กินก่อนอาหาร  1/2 - 1  ชั่วโมง

 3. ยาหลังอาหาร  กินทันทีเมื่ออิ่มหรือไม่เกิน  15  นาที

 4. ยาก่อนนอน  กินถัดจากมื้อเย็นไม่ต่ำกว่า  4  ชั่วโมง

 5. ถ้าลืมกินยาครั้งใด  ห้ามกินเพิ่มในครั้งต่อไปเด็ดขาด
  ให้กินตามที่กำหนดบนฉลากเท่านั้น

 6. ยาที่มีลักษณะสี  กลิ่น  หรือรส  เปลี่ยนแปลงไปจากปกติ  แสดงว่า
  เสื่อมคุณภาพแล้ว  ควรทิ้งเสีย

 7. เมื่อมีอาการผิดปกติหลังการใช้ยา  ให้หยุดใช้ยาทันที
  ถ้ามีอาการมาก  ให้รีบปรึกษาแพทย์

 8. เก็บยาในที่แดดส่องไม่ถึง  และให้พ้นมือเด็ก
  ยาที่ใช้ภายนอกและภายใน  เก็บไว้แยกกัน


ข้อแนะนำการใช้ยาปฏิชีวนะ

 1. ใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
  และใช้ให้ครบและตรงตามเวลา

 2. ถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น เกิดอาการแพ้รีบพบแพทย์

 3. ยาปฏิชีวนะจะออกฤทธิ์ได้ดีในขณะท้องว่าง
  ควรกินยาก่อนอาหาร  1/2 - 1 ชั่วโมง
  หรือหลังอาหาร 2 - 3  ชั่วโมง

 4. ไม่ควรกินพร้อมนม  น้ำอัดลม  และเบียร์

 5. ผู้ที่เป็นหวัด คัดจมูก เป็นไข้  แต่ไม่เจ็บคอ
  ไม่จำเป็นต้องกินยาปฏิชีวนะ
  เพราะยาปฏิชีวนะเป็นยาที่รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย
  จึงไม่มีผลกับเชื้อไวรัส 
  (หวัดเกิดจากเชื้อไวรัส  อาการเจ็บคอเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย)


 ข้อมูลประกอบ

 • ยาชุด  ยาร้าย  ท่านอาจได้รับอันตรายเนื่องจาก
    1. ได้รับยาเกินความจำเป็น
    2. ผลข้างเคียงจากยาบางอย่าง
    3. เชื้อโรคดื้อยาเพราะใช้ยาไม่ครบขนาด
    4. ยาปลอมหรือยาเสื่อมคุณภาพที่อาจผสมอยู่
    5. ใช้ยาผิดวิธี
    6. ใช้ยาซ้ำซ้อนเกินชนาด
    7. พิษของยาบางอย่าง

   

   กลับไปด้านบนสุด                                                             กลับไปหน้าที่แล้ว

 1 /03 /43

แหล่งข้อมูล

- เอกสารเผยแพร่  (พศ.2538/9)
  สนง.คณะกรรมการอาหารและยา
  กระทรวงสาธารณสุข
  โทร. 5918472-4
- ฝ่ายข้อมูล ไทยฮาว.คอม


  หมายเหตุ

 • เมื่อเจ็บป่วยให้แพทย์รักษา
  เมื่อซื้อยาถามหาเภสัชกร
 • เจ็บป่วยเล็กน้อย
  ใช้ยาสามัญประจำบ้าน

 

 

 

เกร็ดประสบการณ์


 ข้อมูลจาก
 ร

 

 Home     About us     Suggest new data     Our sponsor                                                                                   กรุณาใช้วิจารณญาณในการนำหลักเกณฑ์นี้ไปใช้