thaihow.com        ให้หลักเกณฑ์แก่คุณเพื่อการตัดสินใจ          ไทยฮาว.คอม

 

 

 


หน้าแรก

หัวข้อย่อย

- อันตรายจากสเตียรอยด์
-
ยาลูกกลอนคืออะไร
- เกร็ดประสบการณ์ 

แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ที่มีเนื้อหาใกล้เคียง

- สายด่วนผู้บริโภคกับ อย.
  โทร. 1556
  ครั้งละ 3 บาท ทั่วประเทศ

ข้อมูลไทยฮาวอื่นๆ
ที่มีหัวข้อใกล้เคียง

- เลือกยาแผนโบราณ
- เลือกยาทั่วไป
- การใช้ยา
- เก็บรักษายา
- แพ้ยา
 

อุปกรณ์ประกอบ
เพื่อการนี้

- ้รานขายยาที่มีใบอนุญาต 

 

 

 

เลือกยาลูกกลอน

 1. ซื้อยาที่มีทะเบียน  โดยดูฉลากยาเป็นสำคัญ
  ทะเบียนยาแผนโบราณ  จะระบุ  "G..../...." เช่น G 185/2536
  และมีรายละเอียดอื่นๆได้แก่  ชื่อที่ตั้งผู้ผลิต  วัน  เดือน  ปี ที่ผลิต
  เลขที่  หรือครั้งที่ผลิต  และปริมาณยาที่บรรจุ
 2. หีบห่ออยู่ในสภาพดี  ไม่ฉีกขาดหรือเปียกชื้น
 3. ซื้อจากร้านที่มีใบอนุญาตขายยาเท่านั้น
 4. ไม่ซื้อเพราะคำโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณ หรือการอ้างถึงบุคคลที่
  ใช้แล้วได้ผล 

ข้อมูลประกอบ

 • ยาลูกกลอนเป็นยาที่ผลิตขึ้นโดยการเอาสมุนไพรหลายชนิด
  มาบดผสม  และใช้น้ำหรือน้ำผึ้งเป็นตัวประสาน   ปั้นเป็นก้อน
  กลมๆ  จัดเป็นยาแผนโบราณที่ต้องขออนุญาตผลิตหรือนำเข้า
  ต้องได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาก่อน  จึงจะนำออก
  จำหน่ายได้  และต้องจำหน่ายในร้านขายยาที่มีใบอนุญาตเท่านั้น 

 

   กลับไปด้านบนสุด                                                             กลับไปหน้าที่แล้ว

 1 /03 /43

แหล่งข้อมูล

- เอกสารเผยแพร่  (07/พศ.2541)
  สนง.คณะกรรมการอาหารและยา
  กระทรวงสาธารณสุข
  โทร. 5918472-4


ข้อควรระวัง

 • ปัจจุบันมีผู้เห็นแก่ตัวลักลอบ
  ผลิตโดยไม่ถูกกฏหมาย
  ผลิตโดยขาดสุขลักษณะที่ดี
  และยังนำเอาตัวยาแผน
  ปัจจุบันมาผสม  โดยเฉพาะ
  กลุ่มยาสเตียรอยด์     ซึ่งมี
  ความเป็นพิษสูง   ถูกจัดเป็น
  ยาควบคุมพิเศษ    นำบรรจุ
  กระปุกพลาสติค หรือใส่ซอง
  พลาสติค  ออกวางขายตาม
  แผงลอยริมทางเดินหน้าวัด
  หรือที่ชุมชน อย่างไม่
  เหมาะสม และติดฉลากหรือ
  โฆษณาว่าใช้รักษาเป็น
  ยาครอบจักรวาล

อันตรายจากสเตียรอยด์

 • สเตียรอยด์ทำให้ร่างกาย
  ขาดภูมิคุ้มกัน  ร่างกายบวม
  กระคูกผุ  กระเพาะทะลุ
  ไขมันสะสมจนหลังเป็นหนอก
  หน้ากลมเป็นพระจันทร์
 Home     About us     Suggest new data     Our sponsor                                                                                   กรุณาใช้วิจารณญาณในการนำหลักเกณฑ์นี้ไปใช้