thaihow.com        ให้หลักเกณฑ์แก่คุณเพื่อการตัดสินใจ          ไทยฮาว.คอม

 

 

 


หน้าแรก

หัวข้อย่อย

- อันตรายจากยาชุด
-
ชื่อสามัญทางยาคืออะไร
- อันตรายจากยาชุด
- ประเภทของยา
-
เกร็ดประสบการณ์ 

แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ที่มีเนื้อหาใกล้เคียง

- สายด่วนผู้บริโภคกับ อย.
  โทร. 1556
  ครั้งละ 3 บาท ทั่วประเทศ

 

ข้อมูลไทยฮาวอื่นๆ
ที่มีหัวข้อใกล้เคียง

- เลือกยาลูกกลอน
-
เลือกยาแผนโบราณ
- การใช้ยา
- เก็บรักษายา
- แพ้ยา

อุปกรณ์ประกอบ
เพื่อการนี้

- ้รานขายยาที่มีใบอนุญาต 

 

 

 

เลือกยาทั่วไป

 1. ซื้อจากร้านขายยาที่เชื่อถือได้   กองทุนยา

 2. อย่าซื้อยาจากร้านขายของชำ  หรือรถขายยาเร่

 3. เมื่อเจ็บป่วยใช้ยาสามัญประจำบ้าน  ซึ่งฉลากมีคำเตือน
  ข้อระวัง  วิธีใช้  อย่างละเอียด

 4. ไม่ซื้อยาชุด  หรือซื้อยาโดยเชื่อคำโฆษณา

 5. สังเกตลักษณะของยา  หากยาเสื่อมคุณภาพหรือเก่า  ไม่ควรซื้อ


 ข้อมูลประกอบ

 • ฉลากและเอกสารกำกับยาของยาสามัญ  และยาแผนปัจจุบัน
  บรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ  จะต้องแสดง
  ชื่อสามัญทางยา  ควบคู่กับชื่อทางการค้า  มีสีชัดเจน  ตัดกับสีพื้น
  อ่านได้ชัดเจน  และมีขนาดสูงไม่น้อยกว่า  2  มิลลิเมตร
 • ยาชุด  ยาร้าย  ท่านอาจได้รับอันตรายเนื่องจาก
    1. ได้รับยาเกินความจำเป็น
    2. ผลข้างเคียงจากยาบางอย่าง
    3. เชื้อโรคดื้อยาเพราะใช้ยาไม่ครบขนาด
    4. ยาปลอมหรือยาเสื่อมคุณภาพที่อาจผสมอยู่
    5. ใช้ยาผิดวิธี
    6. ใช้ยาซ้ำซ้อนเกินชนาด
    7. พิษของยาบางอย่าง
 • ประเภทของยา

          ยาแบ่งออกได้เป็น 9 ประเภท  (พระราชบัญญัติยา พศ. 2522)

 1. ยาแผนปัจจุบัน
  ได้แก่  ยาที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  การประกอบโรคศิลป์แผนปัจจุบัน  หรือบำบัดโรคสัตว์
 2. ยาแผนโบราณ
  ได้แก่ ยา
  ที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการประกอบโรคศิลป์แผนโบราณ
  หรือการบำบัดโรคสัตว์  ซึ่งอยู่ในตำรายาแผนโบราณที่
  รัฐมนตรีประกาศ  หรือยาที่รัฐมนตรีประกาศเป็นยาแผนโบราณ
  หรือยาที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนตำรับยาเป็นแผนโบราณ
 3. ยาสามัญประจำบ้าน
  ได้แก่ ยาแผนปัจจุบันหรือแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศเป็น
  ยาสามัญประจำบ้าน อาจเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า ยาตำราหลวง
  ยาจำพวกนี้ควรมีไว้ประจำบ้าน  เมื่อเกิดการเจ็บป่วยเล็กน้อย
  จะได้รักษาได้ทันที  ยาสามัญประจำบ้านแต่ละขนาน จะมีฉลาก
  แสดงสรรพคุณ  และวิธีใช้อย่างละเอียด  ยาประเภทนี้มีจำหน่าย
  ทั่วไปไม่ต้องมีใบอนุญาต
 4. ยาอันตราย
 5. ยาควบคุมพิเศษ
 6. ยาบรรจุเสร็จ
 7. ยาสมุนไพร
 8. ยาใช้ภายนอก
 9. ยาใช้เฉพาะที่

 

 

   กลับไปด้านบนสุด                                                              กลับไปหน้าที่แล้ว

 1 /03 /43

แหล่งข้อมูล

- เอกสารเผยแพร่  (พศ.2538/9)
  สนง.คณะกรรมการอาหารและยา
  กระทรวงสาธารณสุข
  โทร. 5918472-4


 หมายเหตุ

- เมื่อเจ็บป่วยควรให้แพทย์รักษา
  เมื่อซื้อยาควรถามหาเภสัชกร

- คุณเคยไหม.ใช้ยายี่ห้อนี้รักษาไม่หาย
  จึงไปซื้อยาอีกยี่ห้อมาใช้
   แต่ปรากฏว่าเป็นยาอย่างเดียวกัน
- ก่อนซื้อยา  ควรดูชื่อสามัญของยา
- ชื่อสามัญทางยา 
(Generic name)
  คือ ชื่อที่ใช้เรียกสารเคมีที่ออกฤทธิ์
  เป็นยา  อย่างเป็นทางการ
  เป็นชื่อที่สั้น  เข้าใจง่าย
  ใช้เรียกกันเป็นสากล
- ซื้อยาดูชื่อสามัญทางยา
   นำพาท่านให้ปราศจาก
           การใช้ยาซ้ำซ้อน
           การใช้ยาเกินขนาด
           หลีกเลี่ยงจากยาที่เคยแพ้ได้
- เจ็บป่วยเล็กน้อย
  ใช้ยาสามัญประจำบ้าน

 

 

เกร็ดประสบการณ์


 ข้อมูลจาก
 ร

 

 Home     About us     Suggest new data     Our sponsor                                                                                   กรุณาใช้วิจารณญาณในการนำหลักเกณฑ์นี้ไปใช้