thaihow.com        ให้หลักเกณฑ์แก่คุณเพื่อการตัดสินใจ          ไทยฮาว.คอม

 

 

 


หน้าแรก

หัวข้อย่อย

- เกร็ดประสบการณ์ 

แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ที่มีเนื้อหาใกล้เคียง

- สายด่วนผู้บริโภคกับ อย.
  โทร. 1556
  ครั้งละ 3 บาท ทั่วประเทศ
 

 

ข้อมูลไทยฮาวอื่นๆ
ที่มีหัวข้อใกล้เคียง

- บรรเทาปวดหัวจากความ
   เครียด
- บรรเทาปวดหัวจากปวดประ
   จำเดือน
- บรรเทาปวดหัวจากไซนัส
- บรรเทาปวดหัวจากฤทธิ์กาแฟ
- บรรเทาปวดจากปวดเฉพาะ
   จุด

อุปกรณ์ประกอบ
เพื่อการนี้

- ยาแก้ปวด

 

 

บรรเทาปวดหัวเนื่องจากไมเกรน

   ท่านควรทำอย่างไรเมื่อปวดหัว เนื่องจากไมเกรน

 1. ควรรับประทานยา

 2. หลีกเลี่ยงสาเหตุต่างๆ    (ดูข้อมูลประกอบ)


  ข้อมูลประกอบ

 • อาการแสดงออกเมื่อท่านปวดหัว เนื่องจากไมเกรน
 1. อาการจะปวดหัวตุ้บๆข้างเดียว
 2. อาการมักจะคลื่นไส้  มือเย็น  ไวต่อแสงและกลิ่น
 • สาเหตุ
 1. จากอาหารบางอย่าง  (เช่น ไวน์แดง)
 2. จากการอดอาหาร
 3. ระดับฮอร์โมนผิดปกติ
 4. นิสัยการนอน
 5. รวบผมตึงเกินไป
 • ฝึกผ่อนคลายให้สบายหัว

  การฝึกกล้ามเนื้อศรีษะและคอให้ผ่อนคลาย  จิตใจสบายเบา
  นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการรักษาอาการปวดมาก  เพราะทำ
  ให้เลือดหมุนเวียนดีขึ้น
 1. หามุมสงบอาจ จะเปิดเพลงเบาๆคลอไปด้วย
 2. นั่งหลังตรง  วางแขนขาและมือตามสบาย  หายใจเข้าช้าๆ
  ให้ถึงท้อง  แล้วหายใจออกช้าๆ เอาลมจากท้องขึ้นมา  ปล่อย
  ออกทางจมูก
 3. พุ่งความสนใจไปที่อวัยวะทีละส่วน เช่น มือ  ให้สร้างความรู้สึก
  เหมือนว่ามือหนักมาก
 4. เปลี่ยนความสนใจไปที่จุดอื่นในร่างกายบ้าง
 5. สร้างภาพในจินตนาการที่สดชื่นสวยงาม เช่น ท้องทุ่งสีเขียวขจี
  ลมพัดเอื่อยๆ

  กลับไปด้านบนสุด                                                             กลับไปหน้าที่แล้ว

 19 /08 /43

แหล่งข้อมูล

- เอกสารเผยแพร่  (พศ.2543)
  โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
  ถ.สุขุมวิท   กรุงเทพฯ
  www.bumrungrad.com


 

 

 

เกร็ดประสบการณ์


 ข้อมูลจาก
 ร

 

 Home     About us     Suggest new data     Our sponsor                                                                                   กรุณาใช้วิจารณญาณในการนำหลักเกณฑ์นี้ไปใช้