หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้บ่อย

important phone no.

 
 เหตุด่วน - เหตุร้าย 191,  022461338 - 42    สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 1166
 กองปราบปราม 1195,  025133844    พบเห็นสินค้า/บริการราคาไม่เป็นธรรม/ก.การค้าฯ 1569
 ตำรวจทางหลวง 1193    สายด่วนผู้บริโภคกับ อย. 1556
 ตำรวจท่องเที่ยว 1699,  022541055    ร้องเรียนพบปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ / อย. 1556  ต่อ 1005
 ศูนย์วิทยุรามา 022460999  

 หรือโทร.

025907354 - 5
 ศูนย์วิทยุกรุงธน 024550088    ศูนย์สงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพสตรี 025845115 - 6
 ศูนย์ดับเพลิงศรีอยุธยา 199,  022460199    ศูนย์บริการปรึกษากรมประชาสงเคราะห์ 022801591
 ศูนย์ควบคุมการจราจร 197,  022463934     มูลนิธิคุ้มครองเด็ก 025386227, 5394041
 ศูนย์กู้ชีพนเรนทร  / รับแจ้งเจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669    สอบถามเด็กหาย 022821815
 ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาลกรมตำรวจ 022551133 - 6    ปราบปรามการค้าโสเภณีเด็ก/การใช้แรงงานเด็ก 025120606
 ฉุกเฉิน  จส. 100 027119160 - 2    สายด่วนวัยรุ่น 022756993 - 4
 แจ้งข่าวสาร  จส. 100 027115151 - 8    ฮอตไลน์คลายเครียด  (กรมสุขภาพจิต) 1667
 หมออาสา  จส. 100 027119170    ศูนย์รับบริจาคดวงตาสภากาชาดไทย 022528181 - 9
 วิทยุชุมชนร่วมด้วยช่วยกัน  FM 96 1677    ศูนย์รับบริจาคอวัยวะภายในสภากาชาดไทย 1666
 สถานีวิทยุ  สวพ. 91 (ข่าวสารการจราจร) 1644    รับเรื่องร้องทุกข์และให้ข้อมูลการประกันสังคม 1506
 ประปาขัดข้อง 1125    ช่วยเหลือความปลอดภัย/ทรัพย์สินนักท่องเที่ยว 1155
 โทรศัพท์ขัดข้อง 1177+3ตัวแรกเบอร์เสีย    แจ้งข้อมูลข่าวสาร/เรื่องราวร้องทุกข์ด้านการเงิน 1689
 ไฟฟ้าขัดข้อง 1130,  022521661    แจ้งเบาะแส/จับกุมผู้ออกจม.เลขเด็ด  สนง.สลากฯ 022827287
 สอบถามพยากรณ์อากาศ 023994012 - 3    สอบถามข้อมูลเที่ยวบินระหว่างประเทศ 025352846 - 7
 สอบถามเวลา 181    สอบถามข้อมูลเที่ยวบินภายในประเทศ 025352081 - 2
 ร้องทุกข์เรื่องของ กทม. 1555,  022214013  สอบถามข้อมูลเที่ยวบินของเครื่องการบินไทย 1566
  สูบส้วม / กทม. 022243157    มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 022253271
 สอบถามหาหมายเลขโทรศัพท์ในเขตกทม. 1133    มูลนิธิร่วมกตัญญู 022494821
 สอบถามหาหมายเลขโทรศัพท์ในเขตภูมิภาค 183    ร้องเรียน ขนส่งมวลชนกรุงเทพ 184
 ศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน  24  ชม. 022677777    แจ้งเหตุและให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการทางด่วน 1543
 ศูนย์รับร้องเรียนเรื่องโทรศัพท์  24  ชม. 189    สภาทนายความ
 โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศอัตโนมัติ 001    ศาลปกครอง  
 โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศผ่านพนักงาน 100    ศูนย์รับแจ้งข่าวยาเสพติด / สนง.ตร.แห่งชาติ 021688
 โทรศัพท์ทางไกลในประเทศ/ มาเลเซีย / ลาว/ พม่า 101    ศูนย์รับแจ้งข่าวยาเสพติด / สนง.ป.ป.ส. 022470901-19 ต่อ 258
 สอบถามค่าใช้โทรศัพท์อัตโนมัติ 022536377    บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด / รพ.ธัญญารักษ์ 025317777, 5319943
 โทรศัพท์ทางไกลประเทศอาเชี่ยนอัตโนมัติ 007    ร้องเรียน สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 1676,  023573100
       ร้องเรียนการบริการของหน่วยราชการ / ปปร. 1598
       ศูนย์ร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร 1555
         
         
 Home  |   About us    Suggest new data    Our sponsor                              Tel. 02-7637734,     081-6847745

ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้อง และจะให้แก้ไข หรือมีข้อมูลอื่นๆจะแนะนำเพิ่มเติม / กรุณาแจ้งให้ปรับปรุงได้ที่นี่