แจ้งข่าว/เบาะแสทางตู้ ปณ.

แจ้งข่าว/เบาะแสทาง อีเมลล์

important mail & E-mailbox 

รายชื่อ

ตู้ ปณ. / web

E-mail

 ศูนย์รับแจ้งข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวร้องทุกข์ด้านการเงิน

ตู้ ปณ. 5   กระทรวงการคลัง  สามเสนใน  กทม. 10400

 call@mof.go.th

 ร้องเรียนผ่านอาสาคลายทุกข์  TV5

 

ch5arsa@tv5.co.th

 แจ้งเบาะแสการกระทำผิดของคนร้าย / สนง.ตำรวจแห่งชาติ

ตู้ ปณ. 1234  สนง.ตำรวจแห่งชาติ

 

 ร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมไม่ดีของตำรวจ

 

inspectorgen@police.go.th

 ร้องเรียนพบปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ / อย.

ตู้ ปณ. 52  ปณจ. นนทบุรี 11000

 

 พบเห็นสินค้า/บริการ"ราคา"ไม่เป็นธรรม /  กรมการค้าภายใน

www..dit.go.th

compro@dit.go.th

 ร้องทุกข์  ITV

www.itv.co.th/compliant/index.asp

feedback@police.go.th

 ร้องเรียนข้าราชการประพฤติมิชอบ /  ปปช.

ตู้ ปณ. 100  เขตดุสิต  กทม. 10300            หรือ

 

 

165  สนง.ปปช.  ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต กทม.10300

 

 ร้องทุกข์กรมบังคับคดี

ตู้ ปณ. 101  ปณจ.  บางกอกน้อย  กทม. 10700 

info@legal-ex.go.th

 ศูนย์รับแจ้งข่าวยาเสพติด  / สนง.ตร.แห่งชาติ

ตู้ ปณ. 123 สามเสนใน  กทม. 10400

 

 ร้องเรียน สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

ชั้น 20 อาคารทิปโก้  ถ.พระราม 6 พญาไท กทม. 10400

 

ระฆังร้องทุกข์ www.rakang.thaigov.go.th/  
     
     
     
     
 Home  |   About us    Suggest new data    Our sponsor                                        Tel. 02-7637734,     081-6847745

ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้อง และจะให้แก้ไข หรือมีข้อมูลอื่นๆจะแนะนำเพิ่มเติม / กรุณาแจ้งให้ปรับปรุงได้ที่นี่