thaihow.com        ให้หลักเกณฑ์แก่คุณเพื่อการตัดสินใจ          ไทยฮาว.คอม

 

 

 


หน้าแรก

หัวข้อย่อย

- ผลดีของการเลือกเพศลูก
- ผลเสียเมื่อเลือกเพศลูก
   ไม่เป็นผล
-
เกร็ดประสบการณ์

แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ที่มีเนื้อหาใกล้เคียงข้อมูลไทยฮาวอื่นๆ
ที่มีหัวข้อใกล้เคียง

- การเลือกกินอาหารสำหรับ
  ผู้ต้องการลูกชาย
-
การเลือกกินอาหารสำหรับ
  ผู้ต้องการลูกสาว
-
วิธีสัมพันธ์รักเพื่อให้ได้ลูกสาว

อุปกรณ์ประกอบ
เพื่อการนี้

 

 

 

วิธีสัมพันธ์รักเพื่อให้ได้ลูกชาย

        

 1. เว้นระยะรอเวลาวันไข่สุก หรือใกล้วันไข่สุกมากที่สุด

 2. ก่อนเวลา 1 ชั่วโมง ให้สวนล้างช่องคลอดให้เป็นด่างอ่อน
  ด้วยโซเดียมไบคาร์บอเนต (ผงฟูทำขนมปัง) 1  ช้อนโต๊ะ
  ผสมน้ำสะอาด 1 ลิตร

 3. ชายและหญิงมีจุดสุดยอดพร้อมกันได้ หรือหญิงมัก่อนได้
  ช่องคลอดจะเป็นด่าง โดยฝ่ายชายต้องสอดใส่ให้ลึกที่สุด

          
          ข้อมูลประกอบ

          ผลดีของการเลือกเพศลูก

 • ตามผลการวิจัยบอกว่า
  คนเราเมื่อได้บุตรครบทั้งสองเพศตามใจปรารถนาแล้ว
  จะเป็นการจำกัดจำนวนประชากรลูกได้
  เพราะโดยธรรมชาติของครอบครัวนั้น ต้องการที่จะมีสมาชิก
  ทั้งสองเพศ จะไม่เป็นผลให้มีการเลือกเพศใดเพศหนึ่งแต่เพียง
  เพศเดียวมากกว่ากัน

 • สามารถลดอัตราการเกิดโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมบางโรคได้

          ผลเสียเมื่อเลือกเพศลูกไม่เป็นผล

 • ปัญหาที่พบได้ คือ
  บุตรที่เกิดจากการเลือกเพศนั้น มิได้เป็นเพศที่ปราถนา
  ปัญหาการเลี้ยงดูและความรักจะตามมา
  เนื่องจากผลของความผิดหวังของพ่อแม่

 • จากการโฆษณาเกินความจริง
  ทำให้ผู้ใช้บริการเสียผลประโยชน์

 

   กลับไปด้านบนสุด                                                           กลับไปหน้าที่แล้ว

 1 /12 /44

แหล่งข้อมูล

- เอกสารเผยแพร่  (พศ.2544)
  โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
  ถ.สุขุมวิท   กรุงเทพฯ
  www.bumrungrad.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกร็ดประสบการณ์


 ข้อมูลจาก
 ร

 Home     About us     Suggest new data      Our sponsor                                                                                   กรุณาใช้วิจารณญาณในการนำหลักเกณฑ์นี้ไปใช้