thaihow.com        ให้หลักเกณฑ์แก่คุณเพื่อการตัดสินใจ          ไทยฮาว.คอม

 

 

 


หน้าแรก

หัวข้อย่อย

การใช้ยาเหน็บทวารหนัก
- การใช้ยาเหน็บช่องคลอด
- เกร็ดประสบการณ์ 
  

แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ที่มีเนื้อหาใกล้เคียง

 

ข้อมูลไทยฮาวอื่นๆ
ที่มีหัวข้อใกล้เคียง

 

อุปกรณ์ประกอบ
เพื่อการนี้

 

 

 

 

 

การใช้ยาเหน็บ

        ยาเหน็บที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ มี  2  รูปแบบ คือ
    ยาเหน็บช่องคลอด และ ยาเหน็บทวารหนัก  ขึ้นกับโรคที่เป็น เช่น
    ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องริดสีดวงทวาร  นอกจากยาในรูปแบบที่ใช้
    รับประทานแล้ว  บางท่านอาจต้องใช้ยาเหน็บที่ริดสีดวงทวารด้วย
    เพื่อบรรเทาอาการอักเสบ  แต่ผู้ป่วยหญิงบางท่านที่มารักษากับ
    สูตินารีแพทย์  อาจได้ยาในรูปแบบเหน็บช่องคลอดเพื่อรักษาอาการ
    ติดเชื้อที่บริเวณช่องคลอด  ซึ่งยาแต่ละรูปแบบก็มีวิธีใช้แตกต่างกัน
    ออกไปแล้วแต่โรคที่เป็น

การใช้ยาเหน็บทวารหนัก

 1. ยาในรูปแบบนี้ปกติใช้หลังจากถ่ายอุจจาระเรียบร้อยแล้ว

 2. ทำความสะอาดร่างกายโดยเฉพาะบริเวณทวารหนัก ให้สะอาด
  ก่อนการใช้ยา

 3. แกะยาออกจากที่หุ้ม  เมื่อพร้อมที่จะใช้ยา

 4. ก่อนเหน็บยาให้นอนตะแคงข้าง  แล้วงอขาข้างหนึ่งขึ้น

 5. สอดยารูปแท่งเข้าไปในทวารหนัก

 6. ควรดันยาเข้าไปจนกระทั่งสุด  และนิ้วที่ดันยาเข้าไปใน
  ทวารหนักเล็กน้อย

 7. นอนพักสักครู่  อย่ารีบลุกเดินทันที
  เพราะอาจทำให้ยาเลื่อนหลุดได้

 8. ล้างมือให้สะอาด

 

การใช้ยาเหน็บช่องคลอด

 1. ควรทำความสะอาดร่างกายให้เรียบร้อยก่อน

 2. ล้างมือให้สะอาด

 3. ใช้ยาเวลาตามที่แพทย์สั่ง
  เช่น เช้า  ก่อนนอน  แล้วแต่ชนิดของโรค

 4. ควรนำเม็ดยาชุบน้ำสะอาดก่อน
  เพื่อให้เม็ดยาลื่น  สอดใส่ในช่องคลอดได้ง่าย

 5. นอนชันเข่าขึ้น

 6. สอดยาเข้าไปในช่องคลอดลึกๆทีละ 1 เม็ด
  ในแต่ละเวลาแพทย์จะใช้ยากี่เม็ดขึ้นกับจำนวนที่แพทย์สั่ง

 7. นอนพักสักครู่  อย่ารีบลุกเดินทันที
  ถ้ายานั้นใช้ก่อนนอน  สามารถใช้แล้วนอนหลับพักไปได้เลย

          หมายเหตุ

 • ยาบางชนิดใช้รักษาการติดเชื้อ  ต้องใช้ติดต่อกันจนยาหมด

 • อาจมียาบางชนิดไม่ควรใช้ระหว่างมีประจำเดือน

 • ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

 

   กลับไปด้านบนสุด                                                           กลับไปหน้าที่แล้ว

 08 /08 /44

แหล่งข้อมูล

- เอกสารเผยแพร่  (พศ.2544)
  ฝ่ายเภสัชกรรม
  โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
  ถ.สุขุมวิท   กรุงเทพฯ
  www.bumrungrad.com

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกร็ดประสบการณ์


 ข้อมูลจาก
 ร

 Home     About us     Suggest new data      Our sponsor                                                                                   กรุณาใช้วิจารณญาณในการนำหลักเกณฑ์นี้ไปใช้