thaihow.com        ให้หลักเกณฑ์แก่คุณเพื่อการตัดสินใจ          ไทยฮาว.คอม

 

 

 


หน้าแรก 

หัวข้อย่อย

โรคตับอักเสบจะมีผล
   ต่อร่างกายอย่างไร
- อาการแสดงที่เกิดขึ้น
-
การรักษาตับอักเสบ
  จากไวรัสตับชนิด บี และ ซี
-
เกร็ดประสบการณ์ 

แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ที่มีเนื้อหาใกล้เคียง

ข้อมูลไทยฮาวอื่นๆ
ที่มีหัวข้อใกล้เคียง

-

อุปกรณ์ประกอบ
เพื่อการนี้

 

 

อาการโรคตับอักเสบ

          เชื้อไวรัสตับชนิดบี  และ ชนิดซี  เป็นสาเหตุของการเกิดโรค
    ตับอักเสบ  เมื่อได้รับเชื้อครั้งแรกอาจมีอาการได้ตั้งแต่เล็กน้อย
    จนถึงรุนแรง  ถ้าร่างกายสามารถกำจัดเชื้อได้  ตับจะเข้าสู่ปกติ
    แต่ถ้าไม่สามารถกำจัดเชื้อได้หลัง 6 เดือน  อาจเป็นตับอักเสบ
    เรื้อรังได้

โรคตับอักเสบจะมีผลต่อร่างกายอย่างไร

    ในตับอักเสบเรื้อรังไม่ว่าจะเกิดจาก  เชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี
    หรือชนิดซีก็ตาม  เชื้อจะเข้าไปทำลายตับซึ่งอาจทำให้ตับถูกทำลาย
    อย่างรุนแรง  ตับล้มเหลว  หรืออาจเป็นมะเร็งตับ  ถ้าตับถูกทำลาย
    จนเกิดตับอักเสบเรื้อรัง  จะทำให้รู้สึกอ่อนเพลีย  เหนื่อย  เนื่องจาก
    ตับปกติ  จะเป็นแหล่งสะสมของน้ำตาล  ไขมัน  และวิตามิน
    ซึ่งจะถูกนำไปใช้เมื่อร่างกายต้องการ และตับจะมีหน้าที่กำจัดสารพิษ
    ทำลายสารบางอย่าง  และ  สร้างสรรที่จำเป็นต่อร่างกาย  ซึ่งเมื่อตับ
    ถูกทำลายจะไม่สามารถให้พลังงานแก่ร่างกายตามปกติได้

 

อาการแสดงที่เกิดขึ้น

  1. ผู้ป่วยบางคนจะมีอาการอ่อนเพลีย

  2. ปวดเมื่อยตามร่างกาย

  3. คลื่นไส้  ท้องเสีย

  4. เบื่ออาหาร

    แต่บางคนไม่มีอาการชัดเจนได้  
    แม้ว่าไวรัสจะทำลายตับอย่างรุนแรง
    โดยที่ผู้ป่วยไม่ทราบว่ามีการติดเชื้อไวรัสนี้อยู่

การรักษาตับอักเสบจากไวรัสตับชนิด บี และ ซี

             แม้ว่าลักษณะของโรคตับอักเสบทั้งชนิดบี และ ชนิดซี
    จะคล้ายกันมาก  แต่ว่าเกิดจากเชื้อไวรัสคนละชนิด
    และการรักษาอาจใช้ยาบางตัวซึ่งสามารถรักษาได้ทั้งตับอักเสบ
    จากเชื้อไวรัสบี  และตับอักเสบจากเชื้อไวรัสซี
    เช่น ยาฉีด อินเตอร์ฟีรอน  หรือยารูปแบบรับประทานบางตัวซึ่งอาจ
    รักษาได้เฉพาะตับอักเสบแต่ละชนิด  หรือบางรายอาจทั้งรับประทาน
    และ ฉีดยา  ทั้งนี้ขึ้นกับวินิจฉัยของแพทย์

              ในกรณีการรักษาด้วยการฉีดยา  อินเตอร์ฟีรอน  ในโรค
    ตับอักเสบเรื้อรังจากเชื้อไวรัสตับชนิดบี  ควรรักษาต่อเนื่อง
    เป็นเวลา 4 เดือน  และในกรณีตับอักเสบเรื้อรังจากเชื้อไวรัสตับ
    ชนิดซี  ควรรักษาต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน
    ซึ่งระหว่างการรักษาควรมีการติดตามผลทางห้องปฏิบัติการเป็นระยะ
    เพื่อดูผลการรักษา

              ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาโรคตับอักเสบเรื้อรัง
    บางรายอาจเกิดการเสื่อมของตับอย่างรุนแรง  ตับล้มเหลว
    หรือมะเร็งตับได้  ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีวิธีใดที่จะบอกได้ว่าผู้ป่วย
    คนใดเข้าสู่ระยะรุนแรงนี้

   

  กลับไปด้านบนสุด                                                             กลับไปหน้าที่แล้ว

 06 /08 /44

แหล่งข้อมูล

- เอกสารเผยแพร่  (พศ.2544)
  ฝ่ายเภสัชกรรม
  โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
  ถ.สุขุมวิท   กรุงเทพฯ
  www.bumrungrad.com


 หมายเหตุ

 

 

 

เกร็ดประสบการณ์


 ข้อมูลจาก
 ร

 

 Home     About us     Suggest new data     Our sponsor                                                                                    กรุณาใช้วิจารณญาณในการนำหลักเกณฑ์นี้ไปใช้