thaihow.com        ให้หลักเกณฑ์แก่คุณเพื่อการตัดสินใจ          ไทยฮาว.คอม

 

 

 


หน้าแรก 

หัวข้อย่อย

สัญญาณอันตรายโรคมะเร็ง
- แนวทางการปฏิบัติตน
  เพื่อลดความเสี่ยงเป็นมะเร็ง
-
เกร็ดประสบการณ์ 

แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ที่มีเนื้อหาใกล้เคียง

ข้อมูลไทยฮาวอื่นๆ
ที่มีหัวข้อใกล้เคียง

-

อุปกรณ์ประกอบ
เพื่อการนี้


 

 

สัญญาณอันตราย 8 ประการ ของ โรคมะเร็ง

          
              โรคมะเร็ง   เป็นโรคที่เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ
    ของประเทศไทย  และเป็นโรคที่มีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจาก
    การปฏิบัติตัวไม่เหมาะสม  เช่น  มีอุปนิสัยการบริโภคที่ชอบ
    รับประทานอาหารอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือไม่รับประทานอาหาร
    บางอย่าง  รวมทั้งปัจจัยอื่นๆด้วย  
             ดังนั้นการวินิจฉัยโรคได้  ตั้งแต่ยังอยู่ในขั้นต้น
    จะมีผลต่อการรักษา  และอัตราการอยู่รอดของผู้ป่วยอย่างมาก
    ดังนั้นเราจึงควรใส่ใจในสุขภาพ  และตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลง
    ต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายอยู่ตลอดเวลา  และหากพบอาการต่างๆ
    ดังต่อไปนี้ไม่ควรรอช้า  ควรรีบมาพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย

สัญญาณอันตราย 8 ประการ ของ โรคมะเร็ง

 1. ระบบขับถ่ายทั้งทางอุจจาระและปัสสาวะมีการเปลี่ยนแปลง
  เช่น  มีถ่ายดำ,  มีเลือดออกในปัสสาวะ

 2. กลืนอาหารลำบากหรือมีอาการจุกเสียดแน่นท้องอยู่เป็นเวลานาน

 3. มีอาการเสียงแหบหรือไอเรื้อรัง

 4. มีเลือดหรือตกขาวผิดปกติ  เช่น มีกลิ่นเหม็น

 5. แผลที่รักษาแล้วไม่หาย

 6. มีการเปลี่ยนแปลงของหูด หรือ ไฝตามร่างกาย
  เช่น มีขนาดใหญ่ขึ้น

 7. มีก้อนที่เต้านม  หรือส่วนต่างๆของร่างกาย

 8. หูอื้อ  หรือมีเลือดกำเดาไหล

        อย่างไรก็ตาม  มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าว  ไม่สามารถ
    ระบุได้ว่าเป็นโรคมะเร็งแน่นอน เป็นเพียงสัญญาณเตือนให้พบแพทย์
    เพื่อค้นหาสาเหตุของโรค  และทำการรักษาต่อไป

 

แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็ง

     National Cancer Institute และ American Cancer Society
    ได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติตนไว้ดังนี้

 • รักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
  โดยบริโภคอาหารให้ถูกส่วนและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

 • บริโภคไขมันไม่เกินร้อยละ 30 ของปริมาณพลังงานทั้งหมด

 • บริโภคผลไม้  ผักใบเขียว  และผักสีเหลือง
  (เช่น  มะเขือเทศ  ฟักทอง)

 • ควรงดหรือลดเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์

 • หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารปิ้ง  ย่าง  อาหารหมักเกลือ
  และอาหารที่มีสารไนเตรด เช่น แหนม, กุนเชียง  เป็นต้น

 

  กลับไปด้านบนสุด                                                             กลับไปหน้าที่แล้ว

 06 /08 /44

แหล่งข้อมูล

- เอกสารเผยแพร่  (พศ.2544)
  ฝ่ายเภสัชกรรม
  โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
  ถ.สุขุมวิท   กรุงเทพฯ
  www.bumrungrad.com


 หมายเหตุ

 

 

 

 

เกร็ดประสบการณ์


 ข้อมูลจาก
 ร

 

 Home     About us     Suggest new data     Our sponsor                                                                                    กรุณาใช้วิจารณญาณในการนำหลักเกณฑ์นี้ไปใช้