thaihow.com        ให้หลักเกณฑ์แก่คุณเพื่อการตัดสินใจ          ไทยฮาว.คอม

 

 

 


หน้าแรก 

หัวข้อย่อย

- ดูแลเบื้องต้นเมื่อสงสัยว่าเป็น
- การรักษา
-
การป้องกันไม่ให้เป็น
- เกร็ดประสบการณ์ 

แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ที่มีเนื้อหาใกล้เคียง


ข้อมูลไทยฮาวอื่นๆ
ที่มีหัวข้อใกล้เคียง

การใช้ปรอทวัดไข้
วิธีปฏิบัติเมื่อเด็กเป็นไข้
- การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์
  ยุงลาย และลูกน้ำ

อุปกรณ์ประกอบ
เพื่อการนี้


 

 

ดูแลเบื้องต้นเมื่อสงสัยเป็น ไข้เลือดออก

          ไข้เลือดออก  เป็นโรคติดเชื้อจากไวรัสชนิดหนึ่ง  
    โดยมียุงลายเป็นพาหะ  ซึ่งยุงลายจะกัดเด็กในตอนกลางวัน  
    ทำให้เด็กที่ได้รับเชื้อป่วยเป็นไข้เลือดออกได้

    ดูแลเบื้องต้นเมื่อสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก

 1. ถ้าเด็กมีไข้สูง  ควรเช็ดตัว  และให้รับประทานยาลดไข้
  พาราเซตามอล ทุก 4 - 6 ชั่วโมง
  (ห้ามใช้ยาแอสไพลิน) เพราะจะทำให้เลือดออกรุนแรงขึ้น

 2. ควรให้เด็กดื่มน้ำหรือเครื่องดื่มมากๆ
  ควรให้ดื่มครั้งละน้อยๆแต่ดื่มบ่อยๆ
  เพื่อทดแทนการเบื่ออาหาร
  ควรสังเกตุอาการอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันภาวะช็อค

 3. กรณีผู้ป่วยที่มีภาวะช็อค ส่วนใหญ่จะพูดคุยรู้เรื่อง
  ซึ่งถ้าไม่ได้รักษา อาจเสียชีวิตภายใน 12 - 24 ชั่วโมง

 4. แต่ถ้าเด็กอาเจียนมาก  ควรรีบปรึกษาแพทย์

 5. ถ้าดูแลเบื้องต้นดี  แล้วเด็กยังมีไข้เกิน 3 วัน
  หรือมีอาการเลือดออก (มีจุดแดงเล็กๆที่ผิว บริเวณแขน
  ขา ลำตัว หรือมีเลือดกำเดาไหล  อาเจียนเป็นเลือด)
  ให้รีบส่งโรงพยาบาล

 6. หรือถ้าอาการไข้ลดลง  แต่เด็กมีอาการซึม
  ไม่รับประทานอาหารเลย
  ควรรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยด่วน

 7. ถ้ามีอาการปวดท้อง ปัสสาวะน้อยลง กระสับกระส่าย ชีพจร
  เต้นเบา เร็ว มือเท้าเย็นพร้อมๆกับไข้ลดลง
  ให้รีบส่งโรงพยาบาลทันที


  ข้อมูลประกอบ

   การรักษา

 • เนื่องจากยังไม่มียาเฉพาะ  ที่สามารถต้านเชื้อไวรัสเดงกี
  การรักษาตามอาการจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

   ควรป้องกันไม่ให้เด็กเป็นไข้เลือดออกได้อย่างไร ?

 • ป้องกันไม่ให้เด็กถูกยุงกัด  โดยเฉพาะเวลากลางวัน
 • ควรให้เด็กอยู่ในบริเวณสว่าง  ไม่อับลม
 • กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  โดยเฉพาะบริเวณน้ำนิ่งที่สะอาด

  กลับไปด้านบนสุด                                                             กลับไปหน้าที่แล้ว

 16 /12 /45

แหล่งข้อมูล

- เอกสารเผยแพร่  (พศ.2544)
  โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
  ถ.สุขุมวิท   กรุงเทพฯ
  www.bumrungrad.com
- เอกสารเผยแพร่  (พศ.2545)
  กรมควบคุมโรคติดต่อ
  กระทรวงสาธารณสุข


หมายเหตุ

           ไข้เลือดออกเป็นอันตราย
  ร้ายแรงถึงชีวิตถ้าดูแลรักษาไม่
  ทันท่วงที
  หากเด็กแข็งแรง  ไม่อ่อนเพลียมาก
  จะสามารถฟื้นตัวและหายได้เอง
  ภายใน 7 - 10  วัน
  แต่ถ้าอาการหนัก  อาเจียนมาก เพลีย
  ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยด่วน

 


 

เกร็ดประสบการณ์


 ข้อมูลจาก
 ร

 

 Home     About us     Suggest new data     Our sponsor                                                                                    กรุณาใช้วิจารณญาณในการนำหลักเกณฑ์นี้ไปใช้