thaihow.com        ให้หลักเกณฑ์แก่คุณเพื่อการตัดสินใจ          ไทยฮาว.คอม

 

 

 


หน้าแรก

หัวข้อย่อย

- ลักษณะผงชูรสแท้
- เกร็ดประสบการณ์ 

แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ที่มีเนื้อหาใกล้เคียง

-

ข้อมูลไทยฮาวอื่นๆ
ที่มีหัวข้อใกล้เคียง

อุปกรณ์ประกอบ
เพื่อการนี้

ตรวจสอบผงชูรส

      ผงชูรสเป็นสารเคมีชนิดหนึ่ง มีชื่อว่า (Monosodium Glutamate)
   ในทางโภชนาการ
ผงชูรสไม่มีคุณค่าทางอาหารในแง่ของแคลอรี่
   วิตามินและเกลือแร่  สาเหตุที่ทำให้ผู้บริโภครู้สึกอร่อยในอาหาร
   ที่ใส่ผงชูรส  เนื่องจากสารในผงชูรสจะกระตุ้นต่อมรับรสที่ลิ้นของ
   ผู้บริโภคให้ขยายตัวขึ้น  จนทำให้อาหารที่ใส่ผงชูรสมีรสอร่อยขึ้น
   ผงชูรสไม่ใช่สิ่งจำเป็นต่อร่างกาย  ผู้บริโภคบางรายอาจมีอาการ
   แพ้ผงชูรส  ภายหลังกินอาหารแล้วเกิดมีอาการชาที่ปาก  ลิ้น    
   ปวดกล้ามเนื้อบริเวณโหนกแก้ม ต้นคอ หน้าอก หัวใจเต้นช้าลง
   หายใจไม่สะดวก และอาจมีการบีบตัวของกระเพาะอาหารและ
   ลำไส้  ทำให้ปวดท้อง  คลื่นไส้  เป็นต้น

   วิธีตรวจสอบผงชูรสว่าแท้หรือไม่  ทำได้หลายวิธีดังนี้

 1. โดยวิธีเผา
  ทำโดยนำเอาผงชูรสประมาณครึ่งช้อนกาแฟ
  ใส่ช้อนโลหะแล้วนำไปเผาบนเปลวไฟ  
  ถ้าเป็นผงชูรสแท้จะไหม้เป็นเถ้าถ่านสีดำ
  แต่ถ้ามีสารเคมีอื่นเจือปนอยู่จะมีส่วนหนึ่งที่ไม่ไหม้ไฟ
  แต่จะมีการหลอมตัวกันเป็นสีขาว
  ซึ่งอาจจะเป็นสารบอแรกซ์  หรือโซเดียมเมตาฟอสเฟต

 2. โดยวิธีทางเคมี

 •  ตรวจดูว่ามีน้ำประสานทอง (Borax)  อยู่หรือไม่
  ทำได้โดยการละลายผงชูรสขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียวในน้ำสะอาด
  1  ช้อนชา  แล้วนำกระดาษขมิ้นจุ่มลงไป
  ถ้าเป็นผงชูรสแท้สีของกระดาษขมิ้นจะไม่เปลี่ยนสี
  แต่ถ้าเป็นผงชูรสที่มีสารบอแรกซ์เจือปนอยู่
  กระดาษขมิ้นจะเปลี่ยนเป็นสีแดง

 • ตรวจดูว่ามีซเดียมเมตาฟอสเฟต (Sodium Metaphosphate)
  อยู่หรือไม่
  ทำได้โดยการละลายผงชูรส 1 ช้อนชา ในน้ำสะอาดครึ่งถ้วย
  แล้วเทน้ำปูนขาวที่ผสมกับกรดน้ำส้ม 1 ช้อนชา
  ถ้าเป็นผงชูรสแท้จะไม่มีการตกตะกอน
  แต่ถ้ามีการตกตะกอนแสดงว่ามีสาร
  ซเดียมเมตาฟอสเฟต
  เจือปนอยู่


   ข้อมูลประกอบ

   ลักษณะผงชูรสแท้  มีดังนี้

 • เป็นผลึก สีขาวขุ่น เป็นรูปกระดูกหรือลิ่ม

 • มีรสหวานอ่อนๆปนเค็มเล็กน้อย

 • สามารถละลายน้ำได้ดี

  กลับไปด้านบนสุด                                                             กลับไปหน้าที่แล้ว

 3 /06 /44

แหล่งข้อมูล

- ข้อมูลจากผู้เยี่ยมเยือนแนะนำมา


 

 

 

เกร็ดประสบการณ์


 ข้อมูลจาก
 ร

 

 Home     About us     Suggest new data     Our sponsor                                                                                   กรุณาใช้วิจารณญาณในการนำหลักเกณฑ์นี้ไปใช้