thaihow.com        ให้หลักเกณฑ์แก่คุณเพื่อการตัดสินใจ          ไทยฮาว.คอม

 

 

 


หน้าแรก

หัวข้อย่อย

- ลักษณะของน้ำส้มสายชู
 
ที่ได้มาตรฐาน
- ชนิดของน้ำส้มสายชู
- เกร็ดประสบการณ์ 

แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ที่มีเนื้อหาใกล้เคียง

-

ข้อมูลไทยฮาวอื่นๆ
ที่มีหัวข้อใกล้เคียง

อุปกรณ์ประกอบ
เพื่อการนี้

ตรวจสอบและสังเกตน้ำส้มสายชู

 

น้ำส้มสายชูมีองค์ประกอบที่สำคัญ 
คือ กรดน้ำส้ม
(Glacial Acetic Acid)  ซึ่งเป็นตัวที่ทำให้เกิดรสเปรี้ยว
การปรุงรส และเครื่องปรุงรสหลายอย่างใช้น้ำส้มสายชู
ดังนั้นการนำมาใช้จึงต้องตรวจสอบว่าเป็นของแท้เท่านั้น
จึงจะปลอดภัยและไม่เป็นอันตราย

 1. สังเกตจากพริกดอง  (หนึ่งในเครื่องปรุงรสก๋วยเตี๋ยว)
  ถ้าพริกเปื่อยยุ่ย  และน้ำส้มสายชูมีลักษณะขุ่น
  แสดงว่าน้ำส้มสายชูที่ใช้เป็นของปลอม

 2. ทดลองนำใบผักชีใส่ลงในน้ำส้มสายชู
  ถ้าใบผักชีมีลักษณะตายนึ่งภายใน 15 นาที
  แสดงว่าน้ำส้มสายชูที่ใช้เป็นของปลอม
  อาจเพราะเป็นน้ำส้มสายชูที่ทำจากกรดแร่

 3. ใช้ยาป้ายลิ้นสีม่วง  (Gentian  Violet)
  หยดลงไปในน้ำส้มสายชูสัก 2 - 3 หยด
  ถ้าน้ำส้มสายชูยังคงเป็นสีม่วง  แสดงเป็นน้ำส้มสายชูแท้
  แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้ม  หรือสีน้ำเงิน
  แสดงเป็นน้ำส้มสายชูปลอม  ห้ามใช้เพราะจะเป็นอันตราย

 4. นำตัวอย่างน้ำส้มสายชู 5 มิลลิลิตร 
  เจือจางด้วยน้ำกลั่น  5 - 10  มิลลิลิตร
  แล้วหยดสารละลายเมทิลไวโอเลต 1 : 10,000 ประมาณ 4 - 5
  หยดลงไป  ถ้าเมทิลไวโอเลตยังเป็นสีแดงเหมือนเดิม
  แสดงเป็นน้ำส้มสายชูแท้
  แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นสีเขียว หรือสีน้ำเงิน  แสดงว่ามีกรดเกลือ
  หรือกรดกำมะถันผสมอยู่  แล้วนำไปทดสอบกับแบเรียมคลอไรด์
  ถ้าได้ตะกอนขุ่นขาวแสดงว่าเป็นกรดกำมะถัน


   ข้อมูลประกอบ

   ลักษณะของน้ำส้มสายชูที่ได้มาตรฐาน  มีดัวนี้

 • มีกรดน้ำส้ม (Glacid Acetic Acid)  
  ไม่น้อยกว่า  4  กรัม ต่อ 100 มิลลิกรัม  ที่ 27 องศาเซลเซียส

 • ไม่มีกรดซัลฟุริก  หรือกรดแร่อิสระอย่างอื่นเจือปน

 • ไม่มีตะกอน  เว้นแต่ตะกอนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

 • ไม่มีหนอนน้ำส้ม (Vinegar  Ecl)   คือลักษณะของ
  น้ำส้มที่เสื่อมคุณภาพ จะมีตัวหนอนปะปนอยู่กับตะกอน

 • มีลักษณะใสไม่มีการเจือสีใดๆ

  กลับไปด้านบนสุด                                                             กลับไปหน้าที่แล้ว

 3 /06 /44

แหล่งข้อมูล

- ข้อมูลจากผู้เยี่ยมเยือนแนะนำมา


 หมายเหตุ

  น้ำส้มสายชูแบ่งเป็น 3 ชนิด  

 • น้ำส้มสายชูหมัก
  ได้จากการนำธัญพืชหรือ
  น้ำตาล  มาหมักกับส่าเหล้า
  แล้วหมักกับเชื้อน้ำส้มสายชู
  ตามวิธีธรรมชาติ
 • น้ำส้มสายชูกลั่น
  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
  การนำแอลกอฮอล์ที่เจือจาง
  มาหมักกับเชื้อน้ำส้มสายชู
 • น้ำส้มสายชูเทียม
  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
  การนำเอากรดน้ำส้ม
  ซึ่งมีความเข้มข้นมาทำให้
  เจือจาง

 

 

เกร็ดประสบการณ์


 ข้อมูลจาก
 ร

 

 Home     About us     Suggest new data     Our sponsor                                                                                   กรุณาใช้วิจารณญาณในการนำหลักเกณฑ์นี้ไปใช้