thaihow.com        ให้หลักเกณฑ์แก่คุณเพื่อการตัดสินใจ          ไทยฮาว.คอม

 

 

 


หน้าแรก

หัวข้อย่อย

- ข้อควรปฏิบัติ
  เมื่อทารกเป็นโรคท้องร่วง

-
อาการของโรค
  ท้องร่วงในทารก
- เกร็ดประสบการณ์ 

แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ที่มีเนื้อหาใกล้เคียง

-

ข้อมูลไทยฮาวอื่นๆ
ที่มีหัวข้อใกล้เคียง

-

อุปกรณ์ประกอบ
เพื่อการนี้

- น้ำตาลเกลือแร่ โอ.อาร์.เอส.
- ช้อนโต๊ะหรือช้อนแกง
- เกลือ
- น้ำสุก 


 

ทำอย่างไรเมื่อทารกเป็นโรคท้องร่วง

   ท้องร่วง หมายถึงการเปลี่ยนแปลงของอุจจาระไปจากปกติที่ทารก
    เคยถ่าย  เช่น  ถ่ายเหลว  ถ่ายเป็นน้ำ  ถ่ายมีมูกหรือมีเลือดปน
    และถ่ายบ่อยครั้งกว่าปกติ

    ข้อควรปฏิบัติเมื่อทารกเป็นโรคท้องร่วง

 1. ทารกที่มีอาการท้องร่วงอย่างรุนแรง  ควรรีบพาไปให้แพทย์ไป
  รักษาโดยเร็วที่สุด

 2. ทารกที่มีอาการท้องร่วงไม่รุนแรง  แม่อาจรักษาได้เองดังนี้
  - ให้ทารกดื่มน้ำตาลเกลือแร่  โอ.อาร์.เอส. มากๆแทนน้ำ
     เพื่อทดแทนเกลือแร่ที่ร่างกายทารกสูญเสียไป  เนื่องจากถ่าย
     อุจจาระบ่อยๆ
  - น้ำตาลเกลือแร่  โอ.อาร์.เอส.  นี้หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
     ถ้าเป็นซองใหญ่ก็ผสมน้ำต้มสุก  ประมาณ 1 ขวดน้ำปลา
     แต่ถ้าเป็นซองเล็กก็ผสมน้ำต้มสุก  ประมาณ 1แก้ว
  - ถ้าไม่มีผงน้ำตาลเกลือแร่ โอ.อาร์.เอส. ก็สามารถผสมใช้เองได้
    โดยใช้น้ำตาล  2  ช้อนโต๊ะหรือช้อนแกง   เกลือครึ่งช้อนชา
     ละลายในน้ำต้มสุกประมาณ 1 ขวดน้ำปลา  แล้วคนให้เข้ากัน

     น้ำตาลเกลือแร่ที่ผสมแล้วนี้ต้องใช้ให้หมดภานใน 24 ชั่วโมง
     ถ้าเหลือให้เททิ้งไป  เพราะอาจบูดเสียได้

 3. ไม่ควรให้ทารกที่มีอาการท้องร่วงงดนม  ควรให้ดังนี้
  - ถ้าเด็กดูดนมแม่ให้นมเด็กบ่อยๆ  เมื่อเด็กเพลีย
  - ถ้าไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่  ใช้นมผสม  ควรให้เจือจางกว่า
    เดิม  โดยผสมน้ำเพิ่มขึ้นประมาณเท่าตัว
  - ถ้าเด็กรับประทานอาหารเหลวได้  ให้รับประทานน้ำข้าว  ซุป
    ข้าวต้ม  เป็นต้น

  นอกจากให้ทารกดื่มน้ำตาลเกลือแร่  นมและอาหารเหลวแล้ว
  ควรปฏิบัติดังนี้

  - ใช้ผ้าห่อตัวทารกให้อบอุ่น  เพื่อป้องกันเป็นตะคริว  ซึ่งอาจทำ
    ให้ทารกหมดสติและตายได้
  - เมื่อทารกถ่ายออกมาต้องทำความสะอาด  และเช็ดก้นให้แห้ง
  - ผ้าอ้อมซึ่งเปื้อนอุจาระต้องนำไปซักให้สะอาด  แล้วตากให้แห้ง
    เพื่อฆ่าเชื้อโรค
  - ถ้าอาการยังไม่ทุเลา  ให้รีบพาไปพบแพทย์  เพื่อรับการบำบัด
    รักษาต่อไป


  ข้อมูลประกอบ

   อาการของโรคท้องร่วงในทารก

 • ในรายที่อาการไม่รุนแรง
  ทารกจะมีอาการถ่ายเหลวและบ่อยครั้งกว่าปกติ  อาจมีไข้ตัวร้อน
  คลื่นไส้  อาเจียน
 • ในรายที่อาการรุนแรง
  ทารกจะถ่ายเหลวหรือถ่ายเป็นน้ำ  มีไข้สูง  หอบ  ตาลึก
  กระหม่อมบุ่ม  ผิวหนังเหี่ยว  ไม่มีความยืดหยุ่น  จับตั้งได้
  มือเท้าเย็น  หมดสติ  และอาจถึงตายได้  ทั้งนี้เนื่องจากร่างกาย
  ทารกสูญเสียน้ำ  และเกลือแร่ในร่างกายไปกับการถ่ายอุจจาระ
  มาก

 

  กลับไปด้านบนสุด                                                             กลับไปหน้าที่แล้ว

 26 /12 /43

แหล่งข้อมูล

- เอกสารเผยแพร่  (พศ.2540)
  กองส่งเสริมสาธารณสุข
  สำนักอนามัย  กรุงเทพมหานคร


 

 

 

เกร็ดประสบการณ์


 ข้อมูลจาก
 ร

 Home     About us     Suggest new data     Our sponsor                                                                                   กรุณาใช้วิจารณญาณในการนำหลักเกณฑ์นี้ไปใช้