thaihow.com        ให้หลักเกณฑ์แก่คุณเพื่อการตัดสินใจ          ไทยฮาว.คอม

 

 

 


หน้าแรก

หัวข้อย่อย

- ยารักษาเหา
- การป้องกันเหา
- การติดต่อของเหา
- เกร็ดประสบการณ์ 

แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ที่มีเนื้อหาใกล้เคียง

-

ข้อมูลไทยฮาวอื่นๆ
ที่มีหัวข้อใกล้เคียง

อุปกรณ์ประกอบ
เพื่อการนี้

- ผลลูกมะกรูด
- ยารักษาโรคเหา
- ผ้าสะอาดโพกศรีษะ
- หวีเสนียด
- ยาสระผม

ทำอย่างไรเมื่อเป็นเหา

   เหา   ชอบอาศัยอยู่บนศรีษะ  หรือบริเวณที่มีขน  เกาะและออกไข่
               ติดแน่นอยู่บนเส้นผม  เหาแพร่พันธุ์ได้รวดเร็วมาก

   ลักษณะอาการของผู้เป็นเหา    เหาจะดูดเลือดที่หนังศรีษะ
   ทำให้มีอาการคันมาก เมื่อเกาบริเวณที่คันมากๆ จะทำให้หนังศรีษะ
   ถลอก  เกิดเป็นแผล  อาจเป็นเหตุให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้

   จะทำอย่างไรเมื่อท่านเป็นเหา

 1. ตัดผมให้สั้น

 2. หมั่นสระผม

 3. แยกนอนคนเดียว

 4. ไม่ใช้หวีและเครื่องใช้เสื้อผ้าร่วมกับผู้อื่น

 5. ต้องรีบรักษาโดยเร็ว  เพราะเหาแพร่พันธุ์ได้รวดเร็วมาก
  ถ้าเป็นกันหลายคนต้องรักษาพร้อมกันให้หมดทุกคนทั้งที่บ้าน
  และที่โรงเรียน

 6. ยาที่ใช้รักษาเหา  ควรใช้ตามที่แพทย์สั่ง  หรือใช้ยาขององค์การ
  เภสัชกรรม

 7. ถ้ามีอาการแพ้ยา  ต้องล้างยาออกให้หมดทันที  แล้วรีบไปพบแพทย์


  ข้อมูลประกอบ

      การรักษา   เหารักษาได้ง่ายโดย

 • ใช้ยา เบนซิล เบนโซเอท  ขององค์การเภสัชกรรม
  วิธีใช้  สระผมให้สะอาด  ใช้สำลีชุบยาทาให้ทั่วศรีษะ  จากนั้นใช้
          ผ้าสะอาดโพกศรีษะทิ้งไว้ 1 คืน  รุ่งเช้าสระทิ้ง  ทำติดต่อ
          กัน 3 ครั้ง  ห่างกันครั้งละ 1 สัปดาห์
 • ใช้สมุนไพรของไทย  คือ  ผลมะกรูด
  วิธีใช้  ผ่าลูกมะกรูดเป็น 2 ซีก  บีบน้ำมะกรูดใส่ถ้วย
            ถ้าน้ำมะกรูดน้อยอาจใช้ 2 ถึง 3 ผล สระผมให้สะอาด
            แล้วใช้น้ำมะกรูดที่คั้นไว้ทาให้ทั่วศรีษะ ใช้ผ้าสะอาดโพก
            ศรีษะ  ทิ้งไว้ประมาณ 40 นาที  เพื่อกันไม่ให้น้ำมะกรูด
            เข้าตา  เพราะน้ำมะกรูดจะทำให้แสบตา  
            จากนั้นจึงล้างออกและสางผมด้วยหวีเสนียด
            ตัวเหาและไข่เหาจะตาย  ทำติดต่อกัน  3  ครั้ง
            ห่างกันครั้งละ 1 สัปดาห์    (มะกรูดจะช่วยทำให้
            ผมดกดำ  ช่วยรักษาขี้รังแคและเชื้อราด้วย)

  หมายเหตุ   ถ้าเกิดอาการแพ้  คือเป็นผื่นคันมาก  หรือแสบบริเวณที่ทา  ก็ให้สระผมได้เลย  
  โดยไม่ต้องทิ้งค้างไว้นาน

 

  กลับไปด้านบนสุด                                                             กลับไปหน้าที่แล้ว

 26 /12 /43

แหล่งข้อมูล

- เอกสารเผยแพร่  (พศ.2540)
  กองส่งเสริมสาธารณสุข
  สำนักอนามัย  กรุงเทพมหานคร


 หมายเหตุ

  การป้องกัน

 • ไม่เล่นคลุกคลีหรือใช้สิ่งของ
  เครื่องใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หวี  ร่วมกับคนเป็นเหา
 • ตัดผมให้สั้น  หมั่นสระผมบ่อยๆ

 การติดต่อ

 • ตัวเหาสามารถกระโดดจาก
  คนหนึ่งไปอาศัยบนศรีษะ
  ของอีกคนหนึ่งได้ หรืออาจ
  ติดต่อโดยใช้หวี  เสื้อผ้า
  เครื่องใช้ เช่น ที่นอน หมอน
  ร่วมกัน
  ในเด็กนักเรียนมักพบเป็นเหา
  กันมาก  เนื่องจากเด็กอยู่ใกล้
  ชิดกัน ทั้งในเวลาเรียนและ
  เล่น  ถ้ามีใครเป็นเหาเพียงคนเดียว
  ก็จะติดต่อแพร่ไปยังเด็กอื่น
  ได้อย่างรวดเร็ว

 

 

เกร็ดประสบการณ์


 ข้อมูลจาก
 ร

 

 Home     About us     Suggest new data     Our sponsor                                                                                   กรุณาใช้วิจารณญาณในการนำหลักเกณฑ์นี้ไปใช้