thaihow.com        ให้หลักเกณฑ์แก่คุณเพื่อการตัดสินใจ          ไทยฮาว.คอม

 

 

 


หน้าแรก

หัวข้อย่อย

- เกร็ดประสบการณ์
 (น้ำตาลกับการปรุงรสอาหาร)

แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ที่มีเนื้อหาใกล้เคียง

- สายด่วนผู้บริโภคกับ อย.
  โทร. 1556
  ครั้งละ 3 บาท ทั่วประเทศ
 

 

ข้อมูลไทยฮาวอื่นๆ
ที่มีหัวข้อใกล้เคียง

-

อุปกรณ์ประกอบ
เพื่อการนี้

- มีดปอกพืช ผัก ผลไม้
- น้ำปูนใส
- น้ำร้อน
- ด่างทับทิม
- น้ำสะอาด
- น้ำซาวข้าว
- น้ำส้มสายชู
- เกลือป่น
- น้ำยาล้างผัก ผลไม้

 

ลดสารพิษในพืช ผัก ผลไม้  ก่อนนำไปบริโภค

 

 1. ลอกหรือปอกเปลือก แล้วแช่ในน้ำสะอาดนาน  5 - 10 นาที
  หลังจากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง
  จะช่วยลดปริมาณสารพิษตกค้างได้ถึง  27 - 72 %  (มากที่สุด)

 2. แช่น้ำปูนใส 10 นาที  แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด
  จะช่วยลดปริมาณสารพิษตกค้างได้  34 - 52 %

 3. การใช้ความร้อน  (ใช้น้ำร้อนลวก)
  จะช่วยลดปริมาณสารพิษตกค้างได้  48 - 50 %

 4. แข่ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์   นาน 10 นาที
  (ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 1 ช้อนชา ผสมน้ำ 4 ลิตร)
  และล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง
  จะช่วยลดปริมาณสารพิษตกค้างได้ 35 - 50 %

 5. แช่น้ำด่างทับทิม นาน  10  นาที
  (ด่างทับทิม 20 - 30 เกล็ด  ผสมน้ำ 4 ลิตร)
  แล้วล้างซ้ำด้วยน้ำสะอาด
  จะช่วยลดปริมาณสารพิษตกค้างได้ 35 - 43 %

 6. ล้างด้วยน้ำไหลจากก๊อก  นาน  2  นาที
  จะช่วยลดปริมาณสารพิษตกค้างได้  25 - 39 %

 7. แช่ด้วยน้ำซาวข้าว นาน 10  นาที
  แล้วล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง
  จะช่วยลดปริมาณสารพิษตกค้างได้ 29 - 38 %

 8. แช่น้ำเกลือ  นาน 10 นาที
  (เกลือป่น 1 ช้อนโต๊ะ  ผสมน้ำ 4 ลิตร)
  แล้วล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง
  จะช่วยลดปริมาณสารพิษตกค้างได้ 29 - 38 %

 9. แช่ด้วยน้ำส้มสายชู   นาน 10  นาที
  (น้ำส้มสายชู 1 ช้อนโต๊ะ  ผสมน้ำ 4 ลิตร)
  ล้างซ้ำด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง
  จะช่วยลดปริมาณสารพิษตกค้างได้ 27 - 36 %

 10. แช่น้ำยาล้างผัก  นาน  10  นาที
  ล้างซ้ำด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง
  จะช่วยลดปริมาณสารพิษตกค้างได้ 22 - 36 %   (น้อยที่สุด)


  ข้อมูลประกอบ

 • จะเลือกวิธีใด วิธีหนึ่งก็ใด้  แล้วแต่สะดวก  หรือจะใช้หลายวิธี
  รวมกันก็ได้

 

   กลับไปด้านบนสุด                                                             กลับไปหน้าที่แล้ว

 30 /03 /43

แหล่งข้อมูล

- เอกสารเผยแพร่ที่ 124
  กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
   และกองเกษตรสัมพันธ์
  กรมส่งเสริมการเกษตร
  โทร. 5793723,  5793926


 

 

 

 

 

 

 

เกร็ดประสบการณ์

 อาหารที่ไม่ปรุงรสด้วยน้ำตาล

 • อาหารจีนทุกชนิด

 • ยำหอยแครง, ยำวุ้นเส้น

 • สลัด,  เสต็ก, สตูลิ้น

 • ไข่เจียว, สุกี้, ผัดกระเพรา

อาหารที่ปรุงรสด้วยน้ำตาลเล็กน้อย

 • ข้าวผัด,  ยำเนื้อ,  ยำหมู

 • ก๋วยเตี๋ยว/บะหมี่ราดหน้า

อาหารที่ปรุงรสด้วยน้ำตาลมาก

 • หมี่กรอบ

 • ผัดเปรี้ยวหวาน

ข้อมูลจาก
ร้านอาหาร  แสงจันทร์ในนาสุข

 Home     About us     Suggest new data     Our sponsor                                                                                   กรุณาใช้วิจารณญาณในการนำหลักเกณฑ์นี้ไปใช้