thaihow.com        ให้หลักเกณฑ์แก่คุณเพื่อการตัดสินใจ          ไทยฮาว.คอม

 

 

 


หน้าแรก

หัวข้อย่อย

- เกร็ดประสบการณ์ 

แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ที่มีเนื้อหาใกล้เคียง

- สายด่วนผู้บริโภคกับ อย.
   โทร. 1556
   ครั้งละ 3 บาท  ทั่วประเทศ

ข้อมูลไทยฮาวอื่นๆ
ที่มีหัวข้อใกล้เคียง

- เลือกซื้อเครื่องในหมู

อุปกรณ์ประกอบ
เพื่อการนี้

 

เลือกเนื้อหมู

   

 1. เลือกเนื้อหมูที่มีสีชมพู  ไขมันสีขาว  เนื้อละเอียด
  มีความแน่นตัว  กดแล้วไม่บุ๋ม
 2. ถ้าเนื้อหมูมีสีแดงเข้ม  แสดงว่าเป็นหมูแก่  เนื้อจะเหนียว
 3. สังเกตดูว่าเนื้อหมูมีพยาธิหรือไม่  พยาธิจะมีลักษณะคล้ายเม็ด
  สาคูแทรกอยู่ในเนื้อ
    ไม่ควรซื้อมารับประทาน  ถ้ามีติดมาก็ควร
  ตัดทิ้ง  และเนื้อที่เหลือควรต้มให้นานกว่าปกติ เพื่อทำลายพยาธิ
 4. เลือกเนื้อหมูให้เหมาะกับอาหารที่จะทำ  เช่น หมูแดง ควรใช้
  หมูสันใน  หรือสันนอกเหมาะสำหรับย่าง  หมูที่ทำพะโล้  ควรใช้
  หมูสามชั้น
 5. พิจารณาเนื้อและส่วนที่กินได้  เช่น  เนื้อแดงจะดีกว่าเนื้อที่ติด
  กระดูกมา  เช่น ซี่โครง  เพราะเนื้อแดงจะมีส่วนที่กินได้มากกว่า
  โดยราคาไม่ต่างกันมาก

 

 

   กลับไปด้านบนสุด                                                            กลับไปหน้าที่แล้ว

 7 /03 /43

แหล่งข้อมูล

- เอกสารเผยแพร่  (มค./พศ.2539)
  สนง.คณะกรรมการอาหารและยา
  กระทรวงสาธารณสุข
  โทร. 5918472-4


  ข้อควรระวัง

 • ถ้าสัเกตพบว่าเนื้อหมูนั้นมี
  สีแดงผิดปกติ  คือ แดงเข้ม
  มากเกินไป อาจเป็นเพราะว่า
  มีการนำสารอันตรายที่ชื่อว่า
  "เคลนบิวเทอรอล"  ผสมลง
  ในอาหารสัตว์  ไปให้หมูกิน
  ซึ่งเป็นผลให้เนื้อหมูมีสีแดง
  และลดไขมันลง เพื่อหวังผล
  กำไรทางการค้า
  ไม่ควรซื้อมารับประทาน
  เพราะอาจจะมีสารพิษ
  ประเภทนี้เจือปนอยู่ได้
 Home     About us     Suggest new data     Our sponsor                                                                                   กรุณาใช้วิจารณญาณในการนำหลักเกณฑ์นี้ไปใช้