thaihow.com        ให้หลักเกณฑ์แก่คุณเพื่อการตัดสินใจ          ไทยฮาว.คอม

 

 

 


หน้าแรก

หัวข้อย่อย

- ประเภทของนมพร้อมดื่ม
-
เกร็ดประสบการณ์ 

แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ที่ มีเนื้อหาใกล้เคียง

- สายด่วนผู้บริโภคกับ อย.
  โทร. 1556
   ครั้งละ 3 บาท ทั่วประเทศ

ข้อมูลไทยฮาวอื่นๆ
ที่มีหัวข้อใกล้เคียง

 

 

 

อุปกรณ์ประกอบ
เพื่อการนี้

 

 

 

 

 

เลือกนมพร้อมดื่ม

 

 • ดูฉลาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ เครื่องหมาย อย.
  พร้อมเลขทะเบียนตำรับอาหาร  ดูวัน เดือน ปี  ที่หมดอายุ
  ไม่ซื้อนมที่หมดอายุแล้ว

 • ดูกล่อง  กระป๋อง ถุงนม  แผ่นกระดาษฟอยล์ ฝาขวดนมปิดอยู่ใน
  สภาพเรียบร้อยหรือไม่  หากมีรอยรั่ว  ฉีกขาด เชื้อโรคจะเข้าไป
  เจริญเติบโตในนม  และทำให้นมบูดเสีย

 • ต้องรู้ประเภทนม
    - นมพาสเจอร์ไรส์  ไม่ควรซื้อจำนวนมากเพราะจะกินไม่ทัน
       เมื่อจะกินควรรินใส่แก้ว  ไม่ดื่มจากขวดหรือกล่อง
      ถ้าเหลือต้องเก็บเข้าตู้เย็นทันที
      นมชนิดนี้ต้องเก็บในตู้เย็นเสมอ
      ระยะเวลาจำหน่ายไม่เกิน 3 วัน  นับจากวันที่บรรจุ
    - นม ยู.เอช.ที.   สามารถเก็บได้ในอุณหภูมิห้อง  แต่เมื่อเปิด
       กล่องแล้วต้องเก็บในตู้เย็น
    - นมเปรี้ยว    ย่อยง่ายกว่านมธรรมดา  ช่วยทำให้การทำงาน
      ของกระเพาะอาหารและลำไส้เป็นปกติ  ควรเก็บนมเปรี้ยวไว้
      ในตู้เย็น

 • สังเกตการเก็บนมเพื่อการจำหน่ายของร้านค้า  ว่าเก็บไว้ในที่ๆ
  เหมาะสมหรือไม่  เช่น อยู่ในที่โดนแดดส่องโดยตรง หรืออยู่ในที่
  ใกล้ความร้อนหรือชื้นหรือไม่ จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในน้ำ
  นมได้เร็ว  รวมทั้งสถานที่เก็บไม่ควรอยู่ใกล้กับวัตถุมีพิษ  ข้อมูลประกอบ

 • ประเภทของนมพร้อมดื่ม

  1.
  นมสด เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการบริโภคกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก
       อาจมีการเติมน้ำตาล หรือ สี กลิ่น รส  เข้าไป และยัง

       มีการสกัดแยกเอาไขมันบางส่วนออก  ที่เรียกว่า
       นมพร่องมันเนย


       
  หรือแยกเอาไขมันนมออกเกือบหมด  ที่เรียกว่า
      
  นมขาดมันเนย

   
       
  หรือการเอาไขมันอย่างอื่นมาผสมด้วย เรียกว่า
      
  นมแปลงไขมัน


      
  บางแห่งมีการเสริมวิตามินต่างๆ เข้าไปในน้ำนมด้วย  
      เพื่อให้เหมาะสำหรับสุขภาพยิ่งขึ้น


      
  นอกจากนี้ยังมีการแบ่งชนิดของนมสด ตามกรรมวิธี
      ในการผลิต ได้แก่
     
  นมสดพาสเจอร์ไรส์
     
  นมสดสเตอริไลส์
     
  นมสด ยู.เอช.ีท.


  2. นมเปรี้ยว  หมายถีงนม หรือผลิตภัณฑ์นมที่หมักด้วยจุลินทรีย์  
     ที่ไม่ได้ทำให้เกิดโรค หรือทำให้เกิดพิษ  และมีจุลินทรีย์
     ที่ยังคงเหลืออยู่จากกรรมวิธีการหมัก  อาจมีการเติมวัตถุอื่น
     ที่จำเป็นต่อกรรมวิธีการผลิต  หรืออาจปรุงแต่งสี  กลิ่น  รส  
     ด้วยก็ได้  จุลินทรีย์ที่นิยมใช้เป็นแบคทีเรีย  ในกลุ่ม  
     สเต็ปโตคอคคัส  (Streptococcus)  และ
     แลคโตบาซีลัส  (Lactobacillus)
     ผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยว  ที่มีทั้งที่มีลักษณะกึ่งแข็ง  กึ่งเหลว
     ที่เรียกว่า
  โยเกิต (Yogurt)
     และที่มีลักษณะเป็นของเหลว
     ที่เรียกว่า
  นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม

 

   กลับไปด้านบนสุด                                                             กลับไปหน้าที่แล้ว

 1 /03 /43

แหล่งข้อมูล

- เอกสารเผยแพร่  (ธค./พศ.2542)
  สนง.คณะกรรมการอาหารและยา
  กระทรวงสาธารณสุข
  โทร. 5918472-4


 

 

 

เกร็ดประสบการณ์


 ข้อมูลจาก
 ร

 

 Home     About us     Suggest new data     Our sponsor                                                                                   กรุณาใช้วิจารณญาณในการนำหลักเกณฑ์นี้ไปใช้