thaihow.com        ให้หลักเกณฑ์แก่คุณเพื่อการตัดสินใจ          ไทยฮาว.คอม

 

 

 


หน้าแรก

หัวข้อย่อย

- เกร็ดประสบการณ์ 

แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ที่มีเนื้อหาใกล้เคียง

- สายด่วนผู้บริโภคกับ อย.
  โทร. 1556
   ครั้งละ 3 บาท ทั่วประเทศ

 

ข้อมูลไทยฮาวอื่นๆ
ที่มีหัวข้อใกล้เคียง


อุปกรณ์ประกอบ
เพื่อการนี้

เลือกอาหารกระป๋อง

 1. ควรซื้อจากผู้จำหน่ายที่เชื่อถือได้  และพิจารณาเปรียบเทียบ
  ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน  แต่ต่างผู้ผลิตในด้านคุณภาพ
  และราคา  จะช่วยให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าสมราคา

 2. สังเกตฉลาก  จะต้องมีรายละเอียดครบถ้วนเป็นภาษาไทย
  อ่านได้ชัดเจน  แสดง
    -  ประเภทอาหาร  เช่น  ปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศ,
       ลำใยในน้ำเชื่อม
    -  เลขทะเบียนตำรับอาหาร
    อย/ ผก../......  สำหรับอาหารกระป๋องที่ผลิตในประเทศไทย
    อย/ สก../......   สำหรับอาหารกระป๋องที่นำเข้าจากต่างประเทศ
    -  ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต
    -  เดือนและปีที่ผลิต หรือ วัน เดือน ปี ที่อาหารกระป๋องหมดอายุ
    -  น้ำหนักสุทธิหรือปริมาตรสุทธิ  และน้ำหนักเนื้ออาหารเป็น
       ระบบเมตริก
    -  ชื่อและปริมาณวัตถุเจือปนในอาหาร

 3. ลักษณะกระป๋องจะต้องไม่บวม  เมื่อเปิดกระป๋องจะต้องไม่มี
  ลมดันออกมา  เพราะการบวม  หรือลมที่ดันออกมาอาจเกิดจาก
  จุลินทรีย์  ทำให้เกิดแก๊สดันกระป๋อง  หรือเกิดจากปฏิกิริยาของ
  กระป๋องกับกรดในอาหาร

 4. กระป๋องต้องไม่บุบ บู้บี้ ตะเข็บต้องไม่มีรอยรั่ว เพราะเชื้อจุลินทรีย์
  อาจเข้าไปได้  หรืออาจทำให้สารเคลือบด้านในของกระป๋องลอก
  หลุด  โลหะบางชนิดละลายปนมากับอาหารได้

 5. กระป๋องต้องไม่เป็นสนิม  เพราะสนิมที่จับอยู่ภายนอกอาจผุกร่อน
  ไปถึงด้านใน  เป็นเหตุให้กระป๋องรั่วได้


 ข้อมูลประกอบ

 • การเก็บรักษาอาหารกระป๋องที่ซื้อมาแล้ว  ควรเก็บในที่แห้งและสะอาด  ไม่ร้อนจัดเกินไป  
  เพื่อช่วยให้สามารถเก็บรักษาอาหารกระป๋องให้มีคุณภาพดี
  อยู่ได้นานๆ  หรือจนถึงวันหมดอายุ
 • ไม่ควรบริโภคอาหารกระป๋องที่เก็บไว้นานเกินไป
  เพราะอาจมีปริมาณของโลหะบางชนิดจากภาชนะบรรจุ 
  คือตัวกระป๋องและฝา  ละลายลงสู่อาหารในระดับที่สูง
  เกินมาตรฐานกำหนด   และอาจทำให้เกิดพิษต่อผู้บริโภคได้
 • เมื่อจะรับประทาน  ให้ถ่ายอาหารใส่ภาชนะอื่น
  สังเกตด้านในกระป๋อง  ถ้ามีรอยถูกกัดกร่อน 
  ไม่ควรบริโภคอาหารนั้น  เพราะอาจได้รับอันตรายจากโลหะ
  ที่หลุดลอกออกมา
  สังเกตดูลักษณะ สี กลิ่น ของอาหาร  ถ้าผิดปกติไม่ควรบริโภค
 • หลังจากสังเกตดูลักษณะต่างๆว่าไม่ผิดปกติแล้ว
  ถ้าเป็นอาหารคาวให้ถ่ายใส่ภาชนะหุงต้ม  และนำไปอุ่นให้เดือด
  นานประมาณ  5-10  นาที  เพื่อความปลอดภัย
  และช่วยให้อาหารน่ารับประทานยิ่งขึ้น
 • อาหารกระป๋องภายหลังการเปิดรับประทานแล้ว  ถ้ารับประทาน
  ไม่หมด ก็อาจเก็บไว้รับประทานในคราวต่อไป โดยถ่ายใส่ภาชนะ
  ที่สะอาด  มีฝาปิดมิดชิด  เก็บไว้ในตู้เย็น
  แต่ไม่ควรเก็บไว้นานเกินไป

 

 

   กลับไปด้านบนสุด                                                             กลับไปหน้าที่แล้ว

 1 /03 /43

แหล่งข้อมูล

- เอกสารเผยแพร่  (มิย./พศ.2542)
  สนง.คณะกรรมการอาหารและยา
  กระทรวงสาธารณสุข
  โทร. 5918472-4


 หมายเหตุ

 • อาหารกระป๋องผ่านการให้
  ความร้อนสูงและทำให้
  อาหารสุก   จึงทำให้สาร
  อาหารที่สำคัญ  เช่น
  โปรตีน  ย่อยง่ายขึ้น และยังเป็นการทำลาย
  สารพิษในธรรมชาติ
  ซึ่งมีอยู่ในอาหารบางอย่าง เช่น  สารทำลายวิตามินบี 1
  ในปลา
    
  การให้อาหารผ่านความ
  ร้อนสูงในการฆ่าเชื้อ  ก็สามารถทำให้อาหาร  เสียคุณค่าทางโภชนาการ
  ได้ไม่น้อย  เช่น  การรวมตัว
  ของกรดอะมิโนที่สำคัญ
  บางตัว  ทำให้ร่างกาย
  ไม่สามารถดูดซึม
  และนำสารนั้นไปใช้ได้
  วิตามินหลายชนิด เช่น วิตามินบี และ ซี
  ก็ถูกทำลายได้ด้วยความร้อน

  จะเห็นได้ว่าการรับประทาน
  อาหารกระป๋องเป็นประจำ  ก็อาจทำให้ไม่ได้รับอาหาร
  ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
  ครบถ้วน  จึงควรเลือก
  รับประทานอาหารสดด้วย
  ให้สม่ำเสมอ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
  ผักและผลไม้สด
 • อาหารกระป๋องที่ผลิตขี้น
  อย่างถูกต้องมาตรฐาน
  จะสามารถเก็บไว้ในอุณหภูมิ
  ปกติประมาณ 1-3 ปี
  หลังจากวันที่ผลิต

  การเก็บอาหารกระป๋องไว้ใน
  ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 40 C
  ก็จะทำให้เกิดการเน่าเสีย
  ของอาหารได้

 

เกร็ดประสบการณ์


 ข้อมูลจาก
 ร

 

Home     About us     Suggest new data      Our sponsor                                                                                    กรุณาใช้วิจารณญาณในการนำหลักเกณฑ์นี้ไปใช้