thaihow.com        ให้หลักเกณฑ์แก่คุณเพื่อการตัดสินใจ          ไทยฮาว.คอม

 

 

 


หน้าแรก

หัวข้อย่อย

- เกร็ดประสบการณ์ 

แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ที่มีเนื้อหาใกล้เคียง

 

 

ข้อมูลไทยฮาวอื่นๆ
ที่มีหัวข้อใกล้เคียง

 

 

อุปกรณ์ประกอบ
เพื่อการนี้

 

 

 

 

 

วิธีสร้างสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน

 เปิดประตูรู้จักกัน  สร้างสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน

        น้ำใจของมนุษ์เป็นสิ่งวิเศษสุด  เพราะน้ำใจเป็นของที่มีอยู่แล้ว
   ในตัวของเราทุกคน  ไม่ต้องไปซื้อหาหรือขอมาจากใคร  และเมื่อ
   มอบน้ำใจให้แก่คนอื่นแล้ว  น้ำใจที่มีอยู่ในตัวเรานั้นไม่เคยลดลง
   มีแต่จะเพิ่มขึ้นด้วยความอิ่มเอมใจที่ได้ช่วยเหลือบำเพ็ญประโยชน์
   ต่อผู้อื่น
        คนที่มีน้ำใจให้แก่คนอื่นจะเป็นที่รัก  เป็นที่ยกย่องสรรเสริญ
   เป็นที่ชื่นชมแก่สังคม  ในขณะที่  คนไม่มีน้ำใจ  เห็นแก่ตัว  มักถูก
   สังคมรังเกียจ  จึงขาดเพื่อนช่วยคลายทุกข์และมักจะมีเรื่องทะเลาะ
   เบาะแว้งกับคนอื่นเรือยไป

เรามาเปิดประตูรู้จักกันสร้างสัมพันธ์เพื่อนบ้านโดยการมอบน้ำใจให้แก่กันดีกว่า

  1. ใช้สายตา  มอง  และยิ้ม  ทำความรู้จักกับเพื่อนบ้าน

  2. ทักทายเพื่อนบ้านทุกครั้งที่พบกัน  ไต่ถามทุกข์สุขตามสมควร

  3. รู้จักรับฟังเพื่อนบ้านพูดและรู้จักยินดีกับความสำเร็จที่เขาเล่า
    ให้ฟัง

  4. ใช้คำพูดเหล่านี้ให้ติดปาก  ขอบคุณ  ขอโทษ  ยินดีด้วย
    เสียใจด้วย  และละเว้นการพูดจาส่อเสียดกับเพื่อนบ้าน

  5. หรี่เสียงโทรทัศน์และเสียงวิทยุไม่ให้รบกวนเพื่อนบ้าน

  6. ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อนบ้านอยู่เสมอในกนณีอันควร

 

มิตรภาพไม่มีคำว่า "สาย " แล้วท่นจะพบความแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นกับตัวเองและครอบครัว

 

   กลับไปด้านบนสุด                                                             กลับไปหน้าที่แล้ว

 15 /05 /44

แหล่งข้อมูล

  เอกสารเผยแพร่  พศ. 2544
  สนง.คณะกรรมการวัฒนธรรม
  แห่งชาติ
  มูลนิธิน้ำใจไมตรี


 

 

เกร็ดประสบการณ์


 ข้อมูลจาก
 ร

 

 Home     About us     Suggest new data     Our sponsor                                                                                   กรุณาใช้วิจารณญาณในการนำหลักเกณฑ์นี้ไปใช้