Make your own free website on Tripod.com
    thaihow.com        ให้หลักเกณฑ์แก่คุณเพื่อการตัดสินใจ          ไทยฮาว.คอม

 

 

 


หน้าแรก

หัวข้อย่อย

- เกร็ดประสบการณ์ 

แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ที่มีเนื้อหาใกล้เคียง

ข้อมูลไทยฮาวอื่นๆ
ที่มีหัวข้อใกล้เคียง

- เลือกระบบโทรศัพท์
- เลือกโทรศัพท์ไร้สาย

อุปกรณ์ประกอบ
เพื่อการนี้

- ตลับ Modular
  เพื่อใช้ต่อสายโทรศัพท์
- สายเคเบิลโทรศัพท์
  indoor cable 0.5 mm

 

 

 

 

 

เลือกเครื่องโทรศัพท์ธรรมดา

 

 1. มีสวิทช์เลือกใช้งานได้ทั้ง 2 ระบบ
  (Tone / Pulse Switchable)
      - ระบบกดปุ่ม (Push button/ DTMF / Tone)
      - ระบบหมุน (Rotary / Pulse)
 2. มีสวิทช์เลือกทำงานได้ 2 แบบ
  ทั้งแบบหมุนเร็วและหมุนช้า
  หมุนเร็ว = 20 pps.  หมุนช้า = 10 pps.
  (pps = pulse per sec. /Pulse Speed)
 3. มีปุ่ม Flash  
  ใช้ยกเลิกสาย /ตัดสาย (> 800 msec)
  และใช้เป็นปุ่มโอนสาย กรณีใช้กับตู้สาขาโทรศัพท์

  ( 800 msec)     (Flash Time)
 4. สามารถเปลี่ยนสัญญาณที่ส่ง
  (Pulse to Tone Switchable)
  จากระบบหมุนเป็นระบบกดปุ่ม  แบบชั่วคราวได้
 5. มีไฟกระพริบเตือน  ว่ามีโทรศัพท์เรียกเข้า (Ring Lamp)
  (กรณีมีหลายเครื่องใกล้กัน จะช่วยแยกว่าเครื่องใดที่ถูกเรียก)
 6. วัสดุตัวเครื่องโทรศัพท์ ควรเป็นวัสดุ  ABS
  (Acrylonitrite - Butadiene Stryrene)
  ( High Impact Material)
  (วัสดุนี้จะแข็ง แน่นและเหนียว กว่าพลาสติค  สีไม่ซีดจางง่าย)
 7. วัสดุปุ่มกดตัวเลข   ควรเป็นวัสดุแข็ง
  ไม่ควรเป็นยาง เพราะจะหนืด
  ทำให้ไม่คล่องตัวในการกด
 8. ตัวเลขบนปุ่มตัวเลข  ไม่ควรเป็นการพิมพ์ซิลค์สกรีนตัวเลข
  เพราะไม่นานจะเลือนหาย
  ที่ดีที่สุดควรเป็น การฉีดตัวเลขเข้าไปในเนื้อปุ่มนั้น
  ตัวเลขจะไม่เลือนหายเด็ดขาด
  เทคนิคนี้เรียกว่า  Double injection
 9. เครื่องควรมีน้ำหนักพอสมควร  ให้ทรงตัวอยู่ได้
  ไม่ลอยหรือเคลื่อนตามสายที่ถูกดึงง่ายๆ
 10. สายหูฟังควรยาวพอสมควร
  ไม่ไปรั้งดึงเครื่องโทรศัพท์  เมื่อยกหูขึ้นพูด

 

   กลับไปด้านบนสุด                                                             กลับไปหน้าที่แล้ว

 1 /01 /43

แหล่งข้อมูล

- บ. แม็กซ์ลายน์ จก.
  โทร. 3324412 แฟกซ์ 3324416

 


 หมายเหตุ

 •  เสียงสัญญาณดังเตือน
  ของเครื่องโทรศัพท์
  ว่ามีโทรศัพท์เรียกเข้ามา
  ปัจจุบันในท้องตลาดทั่วไป
  มีอยู่ 3 แบบ
  1. เสียงกระดิ่ง (bell ring)
      ตัวกำเหนิดเสียงจะเป็น
      กระดิ่งโลหะ เสียงจะดัง
      เหมาะสำหรับใช้ในที่
       เสียงดัง
      เช่นในโรงงาน ฯ
      คุณภาพคงทน
       อายุการใช้งานยาว
      ปัจจุบันหาซื้อได้ยาก
  2. เสียงจากอุปกรณ์พิเศษ
      เช่น buzzer, piezo
      เสียงจะแข็งและเบากว่า
      แบบแรก
      แบบที่ใช้ piezo จะหา
      ซื้อได้ยากในปัจจุบัน
  3. เสียงอิเล็กทรอนิกส
      (electronic  tone
        ringer)
      ตัวกำเหนิดเสียงจะเป็น
      วงจรอิเล็กทรอนิกส์
       เสียงจะนุ่มและเบากว่า
      แบบอื่นๆ
      ปัจจุบันหาซื้อได้ง่าย
        ที่สุด
      เครื่องส่วนใหญ่ใน
        ปัจจุบัน
      จะเป็นแบบนี้เกือบ
       ทั้งหมด
      ราคาจะถูกที่สุด
 Home     About us     Suggest new data     Our sponsor                                                                                   กรุณาใช้วิจารณญาณในการนำหลักเกณฑ์นี้ไปใช้