Make your own free website on Tripod.com
    thaihow.com        ให้หลักเกณฑ์แก่คุณเพื่อการตัดสินใจ          ไทยฮาว.คอม

 

 

 


หน้าแรก

หัวข้อย่อย

- เกร็ดประสบการณ์ 

แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ที่มีเนื้อหาใกล้เคียง

ข้อมูลไทยฮาวอื่นๆ
ที่มีหัวข้อใกล้เคียง

- เลือกปูนซีเมนต์

อุปกรณ์ประกอบ
เพื่อการนี้

เลือกทราย ที่ใช้สำหรับงานปูน (Sand)

       ทรายมีเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ใช้ในงานก่อสร้าง  เช่น ใช้เป็น
  ส่วนผสมของคอนกรีต  และยังใช้ทรายรองแบบในการก่อสร้างด้วย
  และงานอื่นๆอีก เช่น ใช้พ่นขัดผิวหน้าของโลหะ ฯ
  ถ้าใช้กับงานปูนจะมีหลักเกณฑ์เลือกทรายดังนี้

 1. ทรายหยาบ
  ใช้ในการเทผสมคอนกรีตทั่วๆไปที่ต้องการรับน้ำหนักมากๆ
  เพราะทรายหยาบเม็ดใหญ่จะมีเหลี่ยมคมดี ทำให้เกาะตัว
  สีเข้ม

 2. ทรายกลาง
  ใช้ในการผสมปูนก่ออิฐ  และไม่นิยมใช้ในการผสมคอนกรีต
  ที่รับน้ำหนักมากๆ  มีสีอ่อนกว่าทรายหยาบ

 3. ทรายละเอียด
  ใช้สำหรับผสมปูนฉาบและตบแต่ง  ไม่นิยมใช้ในการผสม
  คอนกรีตเพราะไม่มีกำลัง  และไม่มีแง่เกาะ

 

   กลับไปด้านบนสุด                                                             กลับไปหน้าที่แล้ว

 29 /03 /44

แหล่งข้อมูล

- ฝ่ายข้อมูลไทยฮาว.คอม


 

 

 

เกร็ดประสบการณ์


 ข้อมูลจาก
 ร

 Home     About us     Suggest new data     Our sponsor                                                                                   กรุณาใช้วิจารณญาณในการนำหลักเกณฑ์นี้ไปใช้