Make your own free website on Tripod.com
    thaihow.com        ให้หลักเกณฑ์แก่คุณเพื่อการตัดสินใจ          ไทยฮาว.คอม

 

 

 


หน้าแรก

หัวข้อย่อย

- เกร็ดประสบการณ์ 

แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ที่มีเนื้อหาใกล้เคียง

 

ข้อมูลไทยฮาวอื่นๆ
ที่มีหัวข้อใกล้เคียง

- ใช้ปรอทวัดไข้

 

อุปกรณ์ประกอบ
เพื่อการนี้

- ผ้าเช็ดตัวสะอาด
- น้ำสะอาด  ที่มีอุณหภูมิปกติ
  ไม่เย็นจัด  ไม่ร้อน

 

 

เด็กเป็นไข้

   วิธีปฏิบัติเมื่อเด็กเป็นไข้

 1. เช็ดตัวให้เด็ก  โดยเฉพาะบริเวณคอและข้อพับต่างๆ

 2. ถ้าเช็ดตัวแล้วไข้ยังไม่ลด  ให้ใช้ยาลดไข้ชนิดน้ำเชื่อมของเด็ก


 ข้อมูลประกอบ

 • ยาพาราเซตามอลสำหรับเด็ก
  1. อย่าให้เด็กรับประทานยาเกินวันละ 5 ครั้ง
      และนานติดต่อกันเกินกว่า  5  วัน  นอกจากแพทย์สั่ง
      เพราะอาจเกิดอาการพิษจากยาได้  หากใช้ติดต่อกัน
  2. ให้เด็กหยุดยาทันทีเมื่อเกิดอาการแพ้
      เช่น มีผื่นแดง  บวมที่ผิวหนัง

 • ยาแอสไพรินสำหรับเด็ก
  1. เด็กอายุต่ำกว่า  1  ปี  ห้ามรับประทาน
  2. ห้ามใช้ในเด็กที่มีประวัติเลือดไหล  หยุดยาก
      และโรคไข้เลือดออก
  3. ห้ามใช้ในเด็กที่มีประวัติเคยเป็นหรือกำลังเป็นโรคหืด
  4. ห้ามใช้ในเด็กที่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก  ไข้หวัดใหญ่
      อีสุกอีใส

 

   กลับไปด้านบนสุด                                                             กลับไปหน้าที่แล้ว

 1 /03 /43

แหล่งข้อมูล

- เอกสารเผยแพร่  (พศ. 2537)
  สนง.คณะกรรมการอาหารและยา
  กระทรวงสาธารณสุข
  โทร. 5918472-4


 

 

เกร็ดประสบการณ์


 ข้อมูลจาก
 ร

 

 Home     About us     Suggest new data     Our sponsor                                                                                   กรุณาใช้วิจารณญาณในการนำหลักเกณฑ์นี้ไปใช้