Make your own free website on Tripod.com
    thaihow.com        ให้หลักเกณฑ์แก่คุณเพื่อการตัดสินใจ          ไทยฮาว.คอม

 

 

 


หน้าแรก 

หัวข้อย่อย

ลักษณะเด่นๆ (ด้านหน้า)
- ลักษณะพิเศษที่ปรากฏภายใต้
  รังสีเหนือม่วง (แบล๊กไลท์)
- ลักษณะเด่นๆ (ด้านหลัง)
  เพื่อเป็นจุดสังเกตว่าเป็น
  ธนบัตรฉบับจริง
- เกร็ดประสบการณ์ 

แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ที่มีเนื้อหาใกล้เคียง

-

ข้อมูลไทยฮาวอื่นๆ
ที่มีหัวข้อใกล้เคียง

ตรวจสอบธนบัตร    10 บาท
- ตรวจสอบธนบัตร    20 บาท
-
ตรวจสอบธนบัตร    50 บาท
-
ตรวจสอบธนบัตร  100 บาท
-
ตรวจสอบธนบัตร1000 บาท

อุปกรณ์ประกอบ
เพื่อการนี้


 

 

วิธีดูและตรวจสอบธนบัตรไทย / 500 บาท

ธนบัตร 500 บาท

ออกใช้วันที่ 3 เมษายน 2539

รูปธนบัตรไทย 500 บาท (หน้า)

ลักษณะเด่นๆ (ด้านหน้า)
เพื่อเป็นจุดสังเกตว่าเป็นธนบัตรฉบับจริง มีดังนี้

 1. เส้นใยใสสีโลหะ (เทา) ฝังในเนื้อกระดาษตามแนวยืน
  ซึ่งมองเห็นยากเมื่อวางราบ แต่เมื่อยกส่องดูกับแสงสว่าง
  สว่างจะเห็นเป็นเส้นสีดำทึบ มีตัวเลขและตัวอักษรโปร่งใส
   "500 บาท"   บนเส้นใย

 2. ภายในเลขไทยบอกราคา มีตัวเลขและอักษร "500 บาท"
  ขนาดจิ๋ว พิมพ์เส้นนูน

 3. พระบรมฉายาสาทิศลักษณ์ พระราชลัญจกร ตัวอักษร
  และตัวเลขบอกราคา พิมพ์เส้นนูน

 4. ตัวเลขแฝงภายในลวดลายเส้นนูน เมื่อเอียงธนบัตร
  เข้าหาแสงสว่างและได้มุมมองที่เหมาะสม
  จะปรากฏเลข "500" ให้เห็น

 5. ลายน้ำพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ในเนื้อกระดาษส่วนที่ว่าง
  จะเห็นชัดเจนเมื่อยกส่องดูกับแสงสว่าง และลายประจำยาม
  มีความโปร่งแสงเป็นพิเศษ

   ลายประจำยาม

     

เลขและอักษรขนาดจิ๋ว อ่านออกโดยใช้แว่นขยาย

ภาพแฝงเป็นเลข "500" เห็นได้เมื่องเอียงธนบัตร
เข้าหาแสงสว่าง และได้มุมมองที่เหมาะสม

รูปธนบัตรไทย 500 บาท (หน้า) ดูด้วยแสงเหนือม่วง

ลักษณะพิเศษ ที่ปรากฏภายใต้รังสีเหนือม่วง (แบล๊กไลท์)

 • หมวดอักษรและเลขหมาย เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีส้มเรืองแสง

 • ลวดลายประดิษฐ์และลายพื้น เปลี่ยนจากสีชมพูเข้ม
  เป็นสีส้มเรืองแสง

 • มีเส้นใยเรืองแสง สีแดง สีน้ำเงิน ในเนื้อกระดาษ

รูปธนบัตรไทย 500 บาท (หลัง)

ลักษณะเด่นๆ (ด้านหลัง) 
เพื่อเป็นจุดสังเกตว่าเป็นธนบัตรฉบับจริง มีดังนี้

 • ภายในเลขไทยบอกราคาส่วนล่าง  มีตัวเลขและอักษร
  "500 บาท" ขนาดจิ๋ว พิมพ์เส้นนูน

 • ภาพพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2
  พิมพ์เส้นนูน

 • พระครุฑพ่าห์ทั้งด้านหลังและด้านหน้าพิมพ์ในตำแหน่งตรงกัน
  เมื่อยกส่องดูกับแสงสว่างจะเห็นซ้อนทับกันสนิท

  กลับไปด้านบนสุด                                                             กลับไปหน้าที่แล้ว

 12 /05 /44

แหล่งข้อมูล

- เอกสารเผยแพร่  (พศ.2544)
  กระทรวงการคลัง
  www.mof.go.th


 

 

เกร็ดประสบการณ์


 ข้อมูลจาก
 ร

 

 Home     About us     Suggest new data      Our sponsor                                                                                   กรุณาใช้วิจารณญาณในการนำหลักเกณฑ์นี้ไปใช้