Make your own free website on Tripod.com
    thaihow.com        ให้หลักเกณฑ์แก่คุณเพื่อการตัดสินใจ          ไทยฮาว.คอม

 

 

 


หน้าแรก 

หัวข้อย่อย

เกร็ดประสบการณ์ 

แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ที่มีเนื้อหาใกล้เคียง

ข้อมูลไทยฮาวอื่นๆ
ที่มีหัวข้อใกล้เคียง

- ตรวจสอบธนบัตร    10 บาท
- ตรวจสอบธนบัตร    50 บาท
-
ตรวจสอบธนบัตร  100 บาท
-
ตรวจสอบธนบัตร  500 บาท
-
ตรวจสอบธนบัตร1000 บาท

อุปกรณ์ประกอบ
เพื่อการนี้


 

 

วิธีดูและตรวจสอบธนบัตรไทย / 20 บาท

ธนบัตร 20 บาท แบบที่ 12 (แบบปัจจุบัน)
ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๔
นำออกใช้ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔

รูปธนบัตรไทย 20 บาท (หน้า)

รูปธนบัตรไทย 10 บาท (หลัง)


ลักษณะเด่นๆ เพื่อเป็นจุดสังเกตว่าเป็นธนบัตรฉบับจริง มีดังนี้

 1. กระดาษ สีขาว

 2. ลายน้ำ พระบรมฉายาลักษณ์

 3. ขนาด กว้าง  ๗.๒  เซนติเมตร   ยาว  ๑๓.๘  เซนติเมตร

 4. เส้นใยใส สีเหลือง พิมพ์ตัวอักษรขนาดจิ๋วคำว่า "ประเทศไทย" 

 5. ภาพประธานด้านหน้า
  พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  รัชกาลปัจจุบัน
     ทรงเครื่องแบบจอมทัพ

 6. ภาพประธานด้านหลัง
  พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  จำลองจาก
  พระบรมราชานุสาวรีย์  ณ สวนสาธารณะทุ่งนาเชย 
  อำเภอเมือง   จังหวัดจันทบุรี

   

  กลับไปด้านบนสุด                                                             กลับไปหน้าที่แล้ว

 12 /05 /44

แหล่งข้อมูล

- เอกสารเผยแพร่  (พศ.2544)
  กระทรวงการคลัง
  www.mof.go.th


 

เกร็ดประสบการณ์


 ข้อมูลจาก
 ร

 

 Home     About us     Suggest new data      Our sponsor                                                                                   กรุณาใช้วิจารณญาณในการนำหลักเกณฑ์นี้ไปใช้