Make your own free website on Tripod.com
    thaihow.com        ให้หลักเกณฑ์แก่คุณเพื่อการตัดสินใจ          ไทยฮาว.คอม

 

 

 


หน้าแรก 

หัวข้อย่อย

- การเตรียมดินสำหรับเพาะกล้า
- การเตรียมแปลงปลูก/ย้ายกล้า
- การดูแลรักษา
- การเก็บเกี่ยว
- เกร็ดประสบการณ์ 

แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ที่มีเนื้อหาใกล้เคียง

- ?

ข้อมูลไทยฮาวอื่นๆ
ที่มีหัวข้อใกล้เคียง

- การปลูกกะเพรา
- การปลูกโหระพา
- การปลูกผักชี
- การปลูกพริกขี้หนู
- การปลูกผักบุ้งจีน

อุปกรณ์ประกอบ
เพื่อการนี้


 

 

ปลูกมะละกอ (Papaya)

          มะละกอ  สามารถเจริญเติบโตได้ดีในทุกสภาพภูมิอากาศ
  ดินร่วนปนทราย  ที่มีการระบายน้ำได้ดี  น้ำไม่ท่วมขัง  มีความเป็น
  กรดเป็นด่างอยู่ระหว่าง 6.0 - 6.8  มะละกอใช้ผลบริโภคทั้งผลดิบ
  และผลสุก

          การเตรียมดินสำหรับเพาะกล้า

 1. โดยการใช้ดินที่มีส่วนผสม  
   - ดินร่วน 3 บุ้งกี่
   - ปุ๋ยคอก 1 บุ้งกี่
   - ขี้เถ้าแกลบ 1 บุ้งกี่
   - ทรายหยาบ 1 บุ้งกี่
  คลุกเคล้าให้เข้ากัน  

 2. แล้วนำมากรอกลงในถุงพลายติก ขนาด 4 x 6 
  หรือ 4 x 4 ให้เต็ม

 3. รดน้ำดินในถุงให้ชุ่ม

 4. นำเมล็ดพันธุ์มาหยอดลงในถุง  ถุงละ 1 - 2 เมล็ด

 5. รดน้ำให้ชุ่ม  ดูแลรักษารดน้ำทุกวัน

 6. หลังเมล็ดเริ่มงอกแล้ว  ดูและรักษาต้นกล้าประมาณ 30 วัน
  ก็สามารถย้ายปลูกในหลุมปลูกได้


  การเตรียมแปลงปลูกและย้ายกล้า

 7. มะละกอเป็นพืชที่มีระบบรากลึกและกว้าง  ทำหลุมปลูกระยะ
  ห่างระหว่างแถว 2 - 2.5 ซม. ตีหลุมลึก 0.5 เมตร

 8. รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยเคมี 15-15-15  อัตรา 1 ช้อนแกง / หลุม

 9. ใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักที่สลายตัวดีแล้ว  ทับบนปุ๋ยเคมี

 10. นำต้นกล้ามะละกอลงปลูกในหลุม

 11. กลบโคนเล็กน้อย

 12. แล้วรดน้ำให้ชุ่ม

 13. หลังปลูกเสร็จให้ทำหลักเพื่อยึดลำต้น  ไม่ให้โยกขณะลมพัด

  การดูแลรักษา

 14. การให้ปุ๋ย  ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15
  หลุมละ 1 ช้อนแกง ทุก 30 วัน

 15. ให้ปุ๋ย 14-14-21 หลังติดดอกออกผลแล้ว 
  อัตรา 1 ช้อนแกง / ต้น / หลุม
  หรือจะใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักอย่างสม่ำเสมอ  โดยใช้ปุ๋ย
  วิทยาศาสตร์น้อยลงได้

 16. การให้น้ำ เนื่องจากมะละกอเป็นพืชที่ต้องการน้ำน้อย  แต่อย่า
  ให้ขาดน้ำ  เพราะจะทำให้ต้นแคระแกรน  ไม่ติดดอกออกผล
  การให้น้ำอย่าให้มากเกินไป  ถ้าน้ำท่วมขังนาน 1 - 2 วัน
  ต้นมะละกอจะเหลืองและตายในที่สุด

 17. การพรวนดินกำจัดวัชพืช  ควรมีการพรวนดินกำจัดวัชพืชใน
  ช่วงแรก  อย่าให้วัชพืชรบกวน

 18. การทำไม้หลักเพื่อค้ำยันพยุงลำต้นไม่ให้ล้ม 
  โดยเฉพาะช่วงติดผล

  การเก็บเกี่ยว

 19. มะละกอถ้าเก็บผลดิบ  สามารถเก็บได้หลังปลูกประมาณ 
  5 - 6  เดือน

 20. แต่ถ้าเก็บผลสุกหลังจากปลูกประมาณ 8 - 10 เดือน
  ถึงสามารถเก็บเกี่ยวได้

 21. ให้เลือกเก็บเกี่ยวผลที่กำลังเริ่มสุก  มีสีแต้มสีส้ม 
  ปนเขียวนิดๆ   ผลยังไม่นิ่ม

  กลับไปด้านบนสุด                                                             กลับไปหน้าที่แล้ว

 15 /04 /44

แหล่งข้อมูล

- เอกสารเผยแพร่ของ
  คู่มือการปลูกผักสวนครัว
  กรมส่งเสริมการเกษตร
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  โทร. 5793723,  5793926


 

 

เกร็ดประสบการณ์


 ข้อมูลจาก
 ร

 

 Home     About us     Suggest new data     Our sponsor                                                                                   กรุณาใช้วิจารณญาณในการนำหลักเกณฑ์นี้ไปใช้