Make your own free website on Tripod.com
    thaihow.com        ให้หลักเกณฑ์แก่คุณเพื่อการตัดสินใจ          ไทยฮาว.คอม

 

 

 


หน้าแรก

หัวข้อย่อย

- การเพาะเมล็ดทำกล้า
- การเตรียมดินปลูกและย้ายกล้า
- การดูแลรักษา
- การเก็บเกี่ยว
-
เกร็ดประสบการณ์
  (ทำเป็ดตุ๋น ให้น่ารับประทาน)

แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ที่มีเนื้อหาใกล้เคียง

- ?

ข้อมูลไทยฮาวอื่นๆ
ที่มีหัวข้อใกล้เคียง

- ปลูกโหระพา
- การปลูกผักชี
-
การปลูกพริกขี้หนู
-
การปลูกมะละกอ
-
การปลูกผักบุ้งจีน

อุปกรณ์ประกอบ
เพื่อการนี้

 

 

 

 

 

ปลูกกะเพรา (Sacred Basil)

 
          กะเพราเป็นพืชล้มลุกที่มีอายุข้ามปี  ลำต้นเป็นทรงพุ่ม
  สูงประมาณ 70 - 80  เซนติเมตร  ลำต้นและใบมีขนเล็กน้อย ใบมีสี
  เขียวและสีม่วง  ใบมีกลิ่นหอม  กะเพราเป็นพืชที่ใช้ใบประกอบปรุง
  แต่งอาหาร  เพื่อดับกลิ่นคาว  และทำให้อาหารมีรสชาดและกลิ่นหอม
  น่ารับประทาน

          การเพาะเมล็ดสำหรับทำกล้า 

 1. ทำแปลงเพาะขนาดความกว้าง 1 เมตร
  ความยาวแล้วแต่แปลง

 2. ย่อยดินให้ละเอียด  คลุกเคล้าปุ๋ยคอก  ปุ๋ยหมัก

 3. หว่านเมล็ดให้ทั่วแปลง 

 4. หลังเพาะประมาณ 7 - 10  วัน  เมล็ดเริ่มงอก

 5. ดูแลรักษาต้นกล้าประมาณ 25 - 30  วัน  
  ก็ย้ายต้นกล้าไปปลูกในแปลงได้

  การเตรียมดินปลูกและการย้ายกล้าปลูก

 6. ใช้จอบขุดดินลึกประมาณ 15 - 20 ซม.  หรือ 1 หน้าจอบ

 7. ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักลงแปลงกว้าง 1 เมตร
  ความยาวแล้วแต่ขนาดแปลง

 8. ขุดหลุมปลูกขนาดลึก 1/2  หน้าจอบ

 9. ใช้ระยะห่างระหว่างต้น 30 ซม. ระหว่างแถว 60 ซม.   

 10. นำต้นกล้าลงปลูกในหลุมแล้วรดน้ำตาม

  การดูแลรักษา
   

 11. การใส่ปุ๋ย  เมื่อต้นกะเพราอายุ  10 - 15 วัน

 12. ใช้ปุ๋ยยูเรียหรือแอมโมเนี่ยมซัลเฟต 1- 2 ช้อนชา
  ต่อน้ำ10 ลิตร  รดทุก 5 - 7 วัน

 13. เมื่อต้นกะเพราอายุ 25 - 30 วัน ใส่ปุ๋ย 15-15-15
  อัตรา 1 ช้อนชาต่อต้น  ให้ทุก 20 - 25 วัน  
  โดยโรยห่างโคนต้น  1 - 2 นิ้ว
  หรือจะใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักอย่างสม่ำเสมอ
  โดยใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์น้อยลงได้

 14. การให้น้ำ  ให้น้ำอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอทุกวัน

 15. การกำจัดวัชพืช  ควรกำจัดวัชพืชทุกครั้งที่มีการให้ปุ๋ย 
  และเมื่อมีวัชพืชรบกวน

  การเก็บเกี่ยว

 16. หลังปลูกประมาณ 30 - 35 วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวได้
  โดยใช้มือหรือกรรไกร  ตัดกิ่งที่มียอดอ่อนไปบริโภค

 17. ถ้าต้นกะเพราออกดอกควรหมั่นตัดแต่งออกทิ้ง
  เพื่อให้กะเพรามีทรงพุ่มที่แข็งแรงและมีอายุยืนยาว

 

   กลับไปด้านบนสุด                                                            กลับไปหน้าที่แล้ว

 13 /04 /44

แหล่งข้อมูล

-  เอกสารเผยแพร่ของ
  คู่มือการปลูกผักสวนครัว
  กรมส่งเสริมการเกษตร
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  โทร. 5793723,  5793926


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกร็ดประสบการณ์


อีกเคล็ดลับในการทำเป็ดตุ๋น ให้น่ารับประทาน

 • สับเป็ดให้เป็นชิ้นเท่าครึ่ง
  ฝ่ามือ
 • นำไปผัดในกะทะเหล็ก
  โดยใส่น้ำมันในการผัด
  เพียงเล็กน้อยมาก
  ใช้เวลาผัดนานไม่เกิน
  ครึ่งนาที
 • ผิวหนังเป็ดจะตึง
  ทำให้น่ารับประทาน
 • นำเป็ดที่เตรียมนี้ไปทำ
  เป็ดตุ๋น

 ข้อมูลจาก
 ร้านอาหาร  แสงจันทร์ในนาสุข

 Home     About us     Suggest new data      Our sponsor                                                                                   กรุณาใช้วิจารณญาณในการนำหลักเกณฑ์นี้ไปใช้