Make your own free website on Tripod.com
    thaihow.com        ให้หลักเกณฑ์แก่คุณเพื่อการตัดสินใจ          ไทยฮาว.คอม

 

 

 


หน้าแรก

หัวข้อย่อย

- ลักษณะทุเรียนแก่เต็มที่
-
ลักษณะทุเรียนหมอนทอง

- ลักษณะทุเรียนชะนี
- เกร็ดประสบการณ์

แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ที่มีเนื้อหาใกล้เคียง

 

 

 

ข้อมูลไทยฮาวอื่นๆ
ที่มีหัวข้อใกล้เคียง

 

 

 

อุปกรณ์ประกอบ
เพื่อการนี้

 

 

 

 

 

เลือกทุเรียน คุณภาพดี

       ทุเรียน  จัดเป็นผลไม้ที่มีสีสันของภาคตะวันออกในช่วงฤดูร้อน
  ทำรายได้ปีละกว่าร้อยล้านบาท   โดยผลผลิตจะออกมาในช่วงเดือน
  เมษายน - พฤษภาคม  มีหลายพันธุ์ให้เลือก  ตั้งแต่พันธุ์หมอนทอง 
  ชะนี  ก้านยาว  และกระดุมทอง   ซึ่งจำหน่ายในราคาที่ไม่แพงนัก 
  รสชาติอร่อย
       นอกจากจะมีทุเรียนใหม่ สดแล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปทุเรียน
  ต่างๆด้วย  เช่น  ทุเรียนทอดกรอบ  ทุเรียนกวน  และท๊อฟฟี่ทุเรียน
  เป็นต้น
       ในการเลือกซื้อทุเรียน บ่อยครั้งที่ผู้บริโภคมักประสบปัญหาทุเรียน
  เนื้อแฉะ จืดชืด เนื้อฟ่าม หรือเกิดอาการไม่สุก  แกะเปลือกยากมาก
  และอีกหลากหลายปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อซื้อทุเรียนมารับประทาน สาเหตุ
  เป็นเพราะว่าปัจจุบันเกษตรกรบางส่วนมีการตัดทุเรียนอ่อนมาจำหน่าย
  กันมาก จำหน่ายได้ราคาดีกว่า จำหน่ายได้รวดเร็ว เพราะเป็นทุเรียน
  ต้นฤดู  ทำให้ผู้บริโภคได้ทุเรียนที่คุณภาพไม่ดี  ดังนั้นเพื่อให้
  ผู้บริโภคได้ทุเรียนดีมารับประทานอย่างถูกใจ

         ขอแนะนำวิธีการเลือกซื้อทุเรียน  ดังนี้

 1. เลือกซื้อทุเรียนแก่เต็มที่ 
  โดยดูจากลักษณะเหล่านี้
       - ดูปากปลิง  ปากปลิงจะพองโตจนเห็นรอยชัดเจน
       - ดูหนาม ปลายหนามมีสีน้ำตาลเข้ม เมื่อบีบปลายหนามเข้า
         หากัน  จะมีลักษณะเป็นเหมือนสปริง
       - ดูขั้วผลจะสากมือ เมื่อเหนี่ยวดูจะแข็งเป็นสปริงเช่นกัน
       - การดูร่องพู มีสีน้ำตาลปนเหลืองเห็นเด่นชัด (ไม่ใช่อาการ
         ของโรค)
        - เมื่อเทียบกับทุเรียนพันธุ์เดียวกันแล้วผิวเปลือกคล้ำกว่า
       - ถ้าผิวสีตกกระ  เคาะเปลือกฟังเสียงจะโพรกดังหลวมๆ
         ไม่แน่นทึบ
       - ดมกลิ่น  กลิ่นจะหอมไม่เหม็นเขียว

  สำหรับการเลือกซื้อทุเรียนที่สุกรับประทานได้  เช่น
  ++  พันธุ์หมอนทอง  เมื่อสุกจะมีกลิ่นหอมและปลิงหลุด
  ++  พันธุ์ชะนี  เมื่อปลิงหลุดยังไม่มีกลิ่นหอม  เพราะหากมี
         กลิ่นหอมแล้ว  เนื้อจะแฉะและมีรสขม

 2. เลือกพันธุ์ที่ชอบ  ซึ่งพันธุ์ที่นิยมรับประทานกันมาก
  มีอยู่ 2 พันธุ์  คือ
  หมอนทอง  - ลักษณะทรงผลกลมยาว  
                     - โดยมากจะมีความยาวมากกว่าความกว้าง
                     - ร่องพูมองเห็นเด่นชัด
                     - หนามสีน้ำตาลฐานหนามใหญ่ ปลายเรียว
                       แหลมและแซมประปรายด้วยหนามเรียวเล็ก
                       คล้ายเขี้ยวงู
                     - จะสุกพอดีรับประทานได้  หลังจากที่ตัด
                       มาแล้ว 3-4  วัน
                     - เนื้อสีเหลืองอ่อน  หนา  
                     - รสหวานจัด
                     - มีกลิ่นน้อย
                     - เมล็ดลีบเป็นส่วนใหญ่
                            นิยมรับประทานกันมาก

  ชะนี             - ลักษณะทรงผลที่ค่อนข้างยาว
                     - ขนาดของพูไม่สม่ำเสมอ  มองเห็นเด็ดชัด
                       ไม่ลึกมาก
                     - ด้านขั้วและก้นผลสอบแคบเข้า
                       แต่ก้นผลจะโตกว่า
                     - หนามค่อนข้างใหญ่  ฐานกว้าง ปลายไม่แหลม
                     - เปลือกสีเขียวปนน้ำตาลค่อนข้างหนา
                     - ก้านผลสั้น
                     - จะสุกพอดีรับประทานได้  หลังจากที่ตัด
                       มาแล้ว 5-6  วัน
                     - เนื้อสีเหลืองจัด  และมีเนื้อละเอีนดปานกลาง  
                       ลักษณะนิ่ม
                     - รสหวานปนมัน  
                     - เมล็ดใหญ่แต่ก็มีเมล็ดลีบบ้าง 
                            ราคาถูกฏกว่าหมอนทอง

 3. เลือกซื้อทุเรียนที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ
  โดยสามารถเลือกซื้อได้จากกลุ่มปรับปรุงคุณภาพทุเรียน ซึ่งเป็น
  กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตและจำหน่ายทุเรียนที่มีคุณภาพดีเท่านั้น
  และได้จดทะเบียนเป็นกลุ่มที่ถูกต้อง  ได้รับการรับรองคุณภาพ
  จากกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว  สังเกตุได้จากขั้วผลจะคาดทับ
  ด้วยสติดเกอร์รับรองคุณภาพจากกรมส่งเสริมการเกษตร
  ขนาดเล็ก

   กลับไปด้านบนสุด                                                            กลับไปหน้าที่แล้ว

 11 /04 /44

แหล่งข้อมูล

- เอกสารเผยแพร่ของ
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
  กองเกษตรสัมพันธ์
  กรมส่งเสริมการเกษตร
  โทร. 5793723,  5793926
  ข่าวคำแนะนำที่  53/2544
                     62/2544


 

 

 

เกร็ดประสบการณ์


 ข้อมูลจาก
 ร

 

 Home     About us     Suggest new data    Our sponsor                                                                                     กรุณาใช้วิจารณญาณในการนำหลักเกณฑ์นี้ไปใช้